BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Felvételi tájékoztató műanyag- és száltechnológiai mérnöki mesterszakra jelentkezők részére

 

A mesterszakon két specializáció van:

  • műanyagok feldolgozása és alkalmazása,
  • szál- és textiltechnológia.

 A mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a vegyészmérnöki alapképzési szakon szerzett diploma.

A fentiektől eltérő szakon szerzett diploma esetén a felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 40 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:

- természettudományi ismeretek (matematika, fizika, kémia és biokémia) területéről 30 kredit;

- gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani alapismeretek, menedzsment és vállalkozás gazdaságtani ismeretek, jog) területéről 10 kredit;

- szakmai alapismeretek (fizikai kémia alkalmazásai, anyagtudomány, mérés és irányítástechnika, vegyipari géptan és művelettan, technológia) területéről 20 kredit;

- speciális szakmai ismeretek (műanyagok és műanyagok fizikája, valamint műanyag- vagy textiltechnológia) területérő 10 kredit.

Amennyiben a felvételi eljárásban megállapított kredit összege a 40 minimális értéket meghaladja, de nem éri el az előírt 70 kreditet, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a BME tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 


A felmerülő kérdésekre válaszolunk a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni Hivatalában

  • Elektronikus postán: vbk.oktatas@vbk.bme.hu- kérjük, a levél tárgyaként tüntessék fel: „MSc felvételi”
  • Telefonon: (06-1) 463-1383, 463-3624, 463-3509
  • Telefaxon: (06-1) 463-3570
  • Személyesen: Budapest, XI. Műegyetem rkp. 3. I. em 22, H - Cs 9:00 – 15:30