BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Felvételi tájékoztató vegyészmérnöki mesterszakra jelentkezők részére

 

A vegyészmérnöki mesterszakon öt specializáció van:

  • analitikai és szerkezetvizsgálati,
  • anyagtudományi,
  • vegyipari és folyamatmérnöki,
  • gyógyszeripari (2017-ben nem indítjuk),
  • műanyag- és száltechnológiai (2017-ben nem indítjuk).

 A mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a vegyészmérnöki alapképzési szakon, vagy a biomérnöki alapképzési szakon szerzett diploma.

A fentiektől eltérő szakon szerzett diploma esetén a felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 40 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:

- természettudományos alapismeretek [matematika, kémia (legalább 10 kredit), fizika, anyagtudomány, biológia] területén 20 kredit;

- gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területén 10 kredit;

- vegyészmérnöki alapismeretek (művelettan, vegyipari méréstechnika és analitika, irányítástechnika, biztonságtechnika, minőségbiztosítás, kémiai és környezettechnológia, vegyipari ágazati technológiák) területén 40 kredit.

Amennyiben a felvételi eljárásban megállapított kredit összege a 40 minimális értéket meghaladja, de nem éri el az előírt 70 kreditet, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a BME tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 


A felmerülő kérdésekre válaszolunk a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni Hivatalában

  • Elektronikus postán: vbk.oktatas@vbk.bme.hu  - kérjük, a levél tárgyaként tüntessék fel: „MSc felvételi”
  • Telefonon: (06-1) 463-1383, 463-3624, 463-3509
  • Telefaxon: (06-1) 463-3570
  • Személyesen: Budapest, XI. Műegyetem rkp. 3. I. em 22, H - Cs 9:00 – 15:30