BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

II. Oláh György Konferencia

Tisztelettel meghívjuk Önt a II. OLÁH GYÖRGY Konferenciára, mely egyben az Oláh György Doktori Iskola XVIII. Konferenciája.

A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar rendezvényére 2020. szeptember 28-án, hétfőn kerül sor online formában, a csatlakozáshoz kérjük, használják az alábbi Teams linket:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdmZWQ3MmUtNThiZC00NDljLTg3NGYtODNmZGM1MDAyN2Ey%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%227b3d904e-8e53-40f0-89cd-10f43a3dadf5%22%7d

A konferencia részletes programja és az előadások absztraktjai letölthetőek innen.