BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Szakembereink

A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon több évtizede oktató és kutató egyetemi oktatók kiemelkedő szakmai hátteret biztosítanak, mind a pedagógiai, mind a tudományos vonatkozásokat tekintve. Oktatóink számos díjat nyertek el mind TDK-, mind diploma konzultációs tevékenységükért, műhelyteremtő munkájuk széleskörben elismert. A Tehetségpont mindennapi működésébe a Kar oktatóinak minél szélesebb körét be kívánjuk vonni. Az alábbiakban tüntetjük fel a BME VBK VEGY-ÉRTÉK TEHETSÉGPONT koncepcionális kialakításában meghatározó kari, valamint a Tehetségpontot munkájukkal támogató külsős szakembereket:

Dr. Faigl Ferenc, egyetemi tanár, az MTA doktora, dékán, az egyetemi tehetséggondozás rektori megbízottja.

Dr. Pokol György, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja, az egyetemi Tehetségsegítő Tanács vezetője.

Dr. Székely Edit, egyetemi docens, PhD, oktatási dékán-helyettes

Dr. Hórvölgyi Zoltán, egyetemi tanár, az MTA doktora, dékán-helyettes, a kari Tudományos Diákköri Bizottság elnöke, Mestertanár.

Dr. Hornyánszky Gábor, egyetemi docens, PhD, hivatalvezető, a BME VeBio Tehetség Csoportjának vezetője.

Dr. Bognár György, egyetemi docens, a villamosmérnöki tudományok doktora, okl. tehetségfejlesztő tanár, mérnöktanár, szakértő.

Dr. Bodnár Gabriella, egyetemi docens, pszichológiai tudományok doktora, a Magyar Tehetséggondozó Társaság választmányának tagja, a Felsőoktatási Szekció vezetője mentálhigiéniás szaktanácsadó, tehetségfejlesztési szakértő.

Dr. Tóth András, intézményközi kapcsolatok bővítéséért felelős dékáni tanácsadó.