BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

KARI TANÁCS

A Kar legfelsőbb döntéshozó szerve a Kari Tanács

A Kari Tanács évente legalább 5 alkalommal ülésezik a tanév elején elfogadott munkaterv szerint. A Kari Tanács üléseit a dékán hívja össze.

A Kari Tanács tagjait négy évre választják.

A Kari Tanács határozatai

A Kari Tanács szavazati jogú tagjai

Dékán (1 fő)

Dr. Nagy József

Tanszékvezetők (5 fő)

Dr. Vértessy G. Beáta (ABÉT)

Dr. Kállay Mihály (FKAT)

Dr. Mika László Tamás (KKFT)

Dr. Keglevich György (SZKTT)       

Dr. Gyurcsányi Róbert (SZAKT - tszvh)

A Kari Hallgatói Képviselet elnöke (1 fő)

Zeller Bálint

Az Oláh György Doktori Iskola vezetője (1 fő)  

Dr. Poppe László

Választott oktató-kutató (7 fő)

Dr. Hórvölgyi Zoltán

Dr. Marosi György

Dr. Szarka András

Dr. Kupai József

Dr. Szilágyi András

Dr. Székely Edit

Dr. Sveiczer Ákos

Választott nem oktató (2 fő)

Vertetics Zoltán

Bosznai György

Reprezentatív szakszervezet delegáltja (1 fő)

Fehérné Tar Eszter

Kari Doktorandusz Képviselet delegáltja (1 fő)

Szabó-Szentjóbi Hajnalka

A Kari Hallgatói Képviselet delegált hallgatói (5 fő)        

Böhm Ármin

Czene Nikolett

Lőrincz László

Varga Ferenc

Bezzeg Klaudia

Összesen 24 fő

Állandó meghívottak:

A Dékáni Hivatal vezetője     

Dr. Hornyánszky Gábor

MTA állományú dolgozók képviselője                           

Dr. Csontos József

A kari Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke

Dr. Nyulászi László

A Kar előző ciklusbeli dékánja

Dr. Faigl Ferenc

A beoktató karok képviselői

Dr. Lángné Lázi Márta (TTK)

Dr. Imre Attila (GPK)