BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar vezetői

Dr. Szarka András

dékán, egyetemi tanár

E-mail cím: vbk.dekan@vbk.bme.hu

Telefonszám: 463-3577

Dr. Tóth Blanka

dékánhelyettes, egyetemi docens

oktatási ügyek

E-mail cím: vbk.oktatas@vbk.bme.hu

Telefonszám: 463-1383

Dr. Székely Edit

dékánhelyettes, egyetemi docens

  általános és gazdasági  ügyek

E-mail cím: edit.szekely@edu.bme.hu

Telefonszám: 463-1229

 Dr. Hornyánszky Gábor

  dékánhelyettes, egyetemi docens

tehetséggondozással kapcsolatos ügyek

E-mail cím: hornyanszky.gabor@vbk.bme.hu

Telefonszám: 463-3509

Dr. Hórvölgyi Zoltán

Nagy József

       dékánhelyettes, egyetemi tanár

      tudományos és nemzetközi ügyek

E-mail cím: zhorvolgyi.zoltan@vbk.bme.hu

           Telefonszám: 463-2911