BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A Dékáni Tanács tagjai

Dr. Nagy József   dékán

Dr. Székely Edit   oktatási dékánhelyettes

Dr. Hórvölgyi Zoltán   tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Dr. Szarka András   gazdasági dékánhelyettes

Dr. Hornyánszky Gábor   tehetséggonozásért felelős dékánhelyettes, hivatalvezető

Dr. Bodzay Brigitta a K+F+InfoPont irodavezetője

Vertetics Zoltán   a reprezentatív szakszervezet delegáltja

Bene Balázs a Kari Hallgatói Képviselet elnöke