BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Jubileumi diplomaátadás

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2019

VAS diplomát kapott:

 •      Bagyinszki  Ferenc
 •      Bese Emma
 •      Dóra  Sándor
 •      Erdős  József
 •      Hajas  János
 • Dr. Hornyák    István
 •      Hoszáng   Géza
 •      Kard      Aladár
 •      Lengyel  Zoltán László
 • Dr. Liptay  György
 •      Lohonyai   Rózsa
 • Dr. Korda  Piroska
 •      Marik  János
 •      Miczki  József
 • Dr. Nagy  László
 • Dr. Saári  Ágnes
 •      Seres  László
 • Dr. Szafner  Alfréd
 •      Tertinszky Anna
 •      Tóth  Tibor
 •      Vígh  Éva

GYÉMÁNT diplomát kapott:

 • Dr. Ambrus  Gábor
 •      Bartha  Judit
 • Dr. Borha  Zoltán
 • Dr. Csanády  Mihály
 •      Domokos  Edit
 •      Dora  Péter
 •      Ferenci (Fischlovits)   Ervin
 • Dr. Gábor   Tamás
 •      Havasi   Valéria
 •      Jozefka   Antal
 • Dr. Juhász  Sándor
 • Dr. Klopp    Gábor
 •      Kovách Zoltán
 • Dr. Kovács  Gábor
 •      Kurcz     Edit
 • Dr. Lányi     György
 •      Lazarenkó Irina
 •      Malyáta    Ilona
 •      Marcsik Erzsébet
 •      Molnár Irma
 • Dr. Mosonyi  Ágota
 • Dr. habil  Nemes László
 •      Nyilassy  Miklós
 •      Pataki   Erika
 •      Rippel   Géza
 •      Sipos  József
 • Dr. Sohár  Pál
 • Dr. Sohár Pálné Dr. Bándi Judit
 •      Sperber  Ferenc
 •      Süle Zsuzsanna
 • Dr. Szarka   Ernő
 •      Szijártó Gyula
 •      Szijártó Gyuláné  Lojt Mária
 • Dr. Telegdy-Kováts  Magda
 •      Tőry Magdolna
 •      Vendel Mária

 ARANY diplomát kapott:   

 • Dr.  Ádám  Éva
 •       Ágoston  Anna
 • Dr.  Alpári    Ágnes
 • Dr.  Anna     Péter
 • Dr.  Baitz      Eszter
 •       Baranyi Éva Edit
 •       Bartal    Mária
 • Dr.  Beji-Szabó  Gyöngyvér
 •       Benkő   Irén
 •       Besenyő  István
 •       Boschán  Éva
 • Dr.  Buzás    Ilona
 •       Csigi       Erzsébet
 •       Demjén  Géza
 •       Éberhart  Edit
 • Dr.  Erdős    Elemér Antal
 •       Fetter   József
 • Dr.  Fóti  György
 • Dr.  Füzesi   István
 • Dr.  Gagyi Pálffy       Edit
 •       Gál  László
 • Dr.  Gombos  Zsuzsanna
 •       Grozdana S. Marcou
 •       Gyurán János
 •       Halász   Gabriella
 •       Halmos Judit
 • Dr.  Hegedűs Béla
 •       Hegedűs Emma
 • Dr.  Horváth  Éva
 • Dr.  Hunek  Klára
 •       Izsák    Anna
 • Dr.  Kádas  István
 •       Kékesi  Erzsébet
 • Dr.  Kelemen  Béla
 •       Kellner Katalin
 •       Kemény  Sándor
 •       Kissevich H. Gáborné
 •       Kovács  Árpád
 •       Köcski   Julianna
 • Dr.  Költl  Mária
 •       Kuthi Csaba
 •       Kuzman  Mária
 •       László    Györgyi
 •       Lichtner  Györgyi
 •       Ludwig Eleonóra
 • Dr.  Macskási  Levente
 • Dr.  Macskási Leventéné  Éltető Éva
 •       Magyar  Sára
 •       Marton   Katalin Erzsébet
 •       Maschek  Otmár
 • Dr.  Nagy Zsuzsanna
 •       Nemes János
 •       Németh  Sándor
 •       Oswald Mária
 • Dr.  Párkányi László
 •       Petri      Rozália
 • Dr.  Pongor Gábor
 • Dr.  Pongorné Dr. Csákvári Marianna
 •       Pozderka Borbála
 • Dr.  Pozsonyi  Ferenc
 • Dr.  Rákóczy  Ilona
 • Dr.  Rásky    Klára
 •       Rattai    Zsuzsanna
 •       Ravasz  Ákos
 •       Regős   Paulina
 •       Reichenbach     Erzsébet
 •       Ress      Piroska
 •       Sebestyén          Judit
 •       Simon   László
 • Dr.  Sólyom Csilla
 • Dr.  Sundaresa Ramakrishnan
 •       Szabadházy        Anna
 •       Szabó    Piroska
 •       Szirmai Éva
 •       Szirmai György
 •       Szirmai Györgyné Mátai Marianna
 •       Toldy-Ősz  Katalin
 •       Tóth      István
 • Dr.  Tóth      Borbála
 • Dr. Ürögdi  László
 •      Varga    Magdolna
 •      Varga    Sára
 •      Várnai   Katalin
 •      Villax     Krisztina
 •      Vittek   Edit
 •      Völgyi   Ottó
 •      Zentai   Erzsébet
 • Dr. Zimonyi Emese

Emléklapot kapott

 • Grenák István

     2019-es ÉLETRAJZOK <-- itt megtalálhatók

   

2018

 RUBIN diplomát kapott:

 • Dr. Haidegger    Ernő

VAS diplomát kapott:

 • Dr. Annus   Sándor                                
 • Dr. Becker  Katalin  Dr.  Pálossy Lászlóné
 •       Bene István                                 
 • Dr. Brandt  Edit        Dr. Petrik Olivérné
 •       Horváth  Jolán    Dr. Bak Józsefné
 • Dr. Kántor  Tibor                                    
 •       Kézdy   Árpád                                  
 • Dr. Kártyás Mária    Dr. Nagy     Józsefné
 •       Rácz  Zsuzsanna    Jármai   Lászlóné
 • Dr. Tvaruskó Aladár                                 

 GYÉMÁNT diplomát kapott:

 •       Cseh      Tibor                                    
 •       Erdei     Erzsébet   Ugrai     Lászlóné
 •       Gasparek Veronika Jolán    Dr. Kozári   Ferencné
 • Dr. Gergely Irén   Hajduczky           Gézáné
 •       Haraszti  György                               
 •       Herter  Erzsébet Dr. Hidvégi Imréné
 •       Imre Judit      Dr. Szántay Csabáné
 •       Jeges    Éva    Szentirmay         Árkádné
 •       Kajor  Margit  Dr. Folkmayer          Tiborné
 • Dr. habil Kiss István Ferenc                                       
 •       Kiss Béla                               
 • Dr. Kolonits Pál                                        
 •       Kőmíves Edit  Husz Róbertné
 • Dr. László    Elemér                                
 •       Léránt   Rozália Hunyady Zoltánné
 • Dr. Nagy Tibor                                    
 •       Oláh Julianna  Dr. Kozma  Jánosné
 • Dr. Orsós    Piroska                                
 •       Palásti   Mária Takács  Lászlóné
 •       Pap  Zsolt                                    
 • Dr. Papp  Júlia                                     
 •       Pelczer Julianna Lakatos  Ervinné
 •       Pellei Róbert                                
 • Dr. Petró   Imre                                    
 •       Rohonczi Etelka   Dr. Tálas      Andrásné
 • Dr. Simon   Jolán  Csizmadia  Zoltánné
 •       Steczek Katalin  Matura Mihályné
 •       Szánthó Vilma Pálosi    Endréné
 • Dr. Szita István                                  
 •       Varga  Etelka                                  
 •       Zsoldos Benő                                   

  ARANY diplomát kapott:                 

 • Ámon  Éva   Dr.  Rokonay   Józsefné
 • Antal   Éva  Dr.  Hargitai   Ferencné
 • Antal   István  
 • Dr. Antus    Sándor
 • Dr. Ercsényi Ágnes  Dr. Antus    Sándorné
 • Árvayné  Bernáth  Mária
 • Dr. Bakcsy  György
 • Dr. Bartalits  Liliana Dr. Margitics   Imréné
 • Dr. Bezur    László                                  
 • Dr. Bezurné  Lakos    Olga
 • Bódás   Sándor                                
 • Bognár Botond                               
 • Bolderheij Szabó    Ilona
 • Borókay Margit   Svastits    Antalné
 • Büchler Julianna  Kőhalmi Károlyné
 • Csekő István                                    
 • Domnanovits Mária  Szabó    Péterné
 • Doncsev Anton Ivanov                                
 • Döme   Mária   Perom  Gyuláné
 • Érssek   Katalin  Novák   Tamásné
 • Exterde Sándor                                
 • Dr. Farkasvölgyi       Julianna                                             
 • Fazekas   János                                   
 • Ferenci István András                                  
 • Fogasy  Mária Flachner  Ferencné
 • Fürcht   Lipót                                    
 • Dr. Gachályi  András Béla                                      
 • Gkesos Pavlos                                 
 • Hadik  Beáta    Dr. Gallai     Sándorné
 • Héja   Gergely                                              
 • Hillier Judit Gianone  Lászlóné
 • Horváth  Enikő   Polgár   Ferencné
 • Horváth Papp Ilona                                    
 • Dr. Horváthné  Hátsági Sarolta
 • Issekutz Anna   Ligeti     Imréné
 • Jankovicsné    Fritz       Erika
 • Jedlovszky  Magdolna     Bleuer  Miklósné
 • Dr.  Kelen    Tamás Ferenc                                  
 • Kemény  Judit    Simon   Andrásné
 • Dr.  Kerényi  Zoltán Gábor                                   
 • Dr.  Keresztényi  Jolán    Páll         Andrásné
 • Klim   István                                  
 • Kovács  Géza                                    
 • Dr. Lakszner  Katalin                                
 • Márkus  Gyula                                  
 • Molnárné  Dr.  Jobbágy  Mária
 • Nádasi  Ilona  Gyimóthy  Béláné
 • Nádor   Béla György                                     
 • Nag Éva    Pál-Szabó Istvánné
 • Oros      Ágnes                                 
 • Péterdi Viktória                                              
 • Dr.Jánoshegyi  Mária  Prépostffy  rnőné
 • Prépostffy Ernő                                     
 • Pulay   Ágnes                                 
 • Ráth    Gertrúd   Földházi   Pálné
 • Réthy  Xénia                                   
 • Dr.   Rezessyné  Dr. Sabó    Judit
 • Róka    Mihály                                
 • Schmidt  Pál                                        
 • Shreckné  Pintér   Magdolna
 • Dr. Seder    Julianna                                             
 • Simon   András                                
 • Simon   Mária    Dr. Sütő  Gyuláné
 • Dr.Simonidesz Vilmos                                
 • Somfalviné Jámbor Emese
 • Dr.  Szentiványi Zsolt                                    
 • Hevér   Anikó Szentpéteri    Ádámné
 • Szentpéteri   Ádám                                  
 • Sztojanovics  Mária                                  
 • Dr. Tardyné   Lengyel Márta
 • Tasi   Magdoln Dr. Kardos  Györgyné
 • Tóth     Miklós                                 
 • Törley József                                 
 • Dr.Török  Zoltán                                 
 • Vadnai  Szabolcs Attila                                 
 • Valyon  László                                  
 • Vass Attila                                   
 • Vigh  László Endre                                    

  2018-as ÉLETRAJZOK <-- itt megtalálhatók

 

2017

RUBIN diplomát kapott:

 • Dr. Hajós Zoltán  

     

GYÉMÁNT diplomát kapott:

 • Dr. Benke  Béla
 • Blasz Erika (Dr. Amoser  Erika)
 • Dr. Bor Dezső                                                                                 
 • Csontos Ilona (Zimányi Endréné)
 • Dr. Dancs Károly                                                                                
 • Dubovszky István                                                                                 
 • Dr. Fogassy Elemér                                                                               
 • Gelsy Katalin  (Dr. Kuslits Béláné)
 • Dr. Gimesi Ottó                                                                                    
 • Dr. Győri  Enikő (Szebényi Imréné)
 • Dr. Hermann Imre                                                                                   
 • Dr. Hille Etel (Szabó Bogár Etelka)
 • Dr. Hollós Mária  (Dr. Uzonyi  Györgyné)
 • Jakob    Károly                                       
 • Kristóf  Árpád                                                                  
 • Dr. habil Kuszmann  János                                                                                  
 • Dr. Losonczi Béla                                                                                  
 • Magyarósi Béláné  (Horváth Erzsébet)
 • Dr. Major József                                                         
 • Dr. Nógrádi  Mihály                                                                               
 • Novák  Veronika (Dr. Holló Jánosné)
 • Dr. Parádi László                                                                                 
 • Pataki Mária (Kemperné)         
 • Simonyi Katalin (Dr. Budai  Zoltánné)
 • Réther  Edit  (Szabó Dénesné)
 • Spacek Katalin                                                                               
 • Szabó Erzsébet  (Sperl Frigyesné)
 • Dr. Szabó Károly                                                                                
 • Szajkó István                                  
 • Dr. Tőke László                  
 • Bereczky Éva (Dr. Del Medico Imréné)
 • Gyöngy István                                  
 • Dr. Hajdú  Hajnalka             
 • Dr. Keszthelyi Károly  
 • Dr. Nagy József  
 • Paksy László dr.            
 • Pavláth Attila                    
 • Dr. Simon Pál         
 • Dr. Somfai Éva        
 • Somló József  
 • Dr. Szelke Mihály                 
 • Werner Endre   

  

ARANY diplomát kapott:

 • Dr. Ágai  Béla
 • Ágoston Etelka  (Botos Lajosné)
 • Altmann Margit (Szilárd Istvánné)
 • Dr. Ambrus Árpád
 • Andor Vinyei    
 • Dr. Antal István               
 • Schlisz Gabriella (Dr. Antal Istvánné)
 • Balog János       
 • Balogh Erzsébet  (Gáti Róbertné)
 • Bognár Endre   
 • Dr. Bognár Kerka (Csomárné)          
 • Bölöny Béla       
 • Budai Miklós     
 • Corradi Annamária (Dr. Gesztes Tamásné)
 • Czinege Mária (Dr. Ludvig Lászlóné)
 • Czink Emilia  (Simonovits Emilia)
 • Czövek Gábor                  
 • Cséfalvay Csaba              
 • Csomár Tibor                   
 • Eifert Gyula                      
 • Finály Zsuzsanna  (Dr. Bánky Bulcsúné)
 • Fridel Ilona (Varga Lajosné)
 • Gáspár László   
 • Dr. Gönczi Csaba            
 • Göndös Gábor                  
 • Gyulai Líviuszné (Balla Katalin)
 • Hannák  Péter                   
 • Hatás Zsuzsa (Bozzay Lászlóné)
 • Dr. Herczeg András
 • Hőgye Irma                     
 • Jancsó  Edit (Horváthné)         
 • Járitz Csilla (Csilla Chalupnik)
 • Jelinek István                  
 • Jónás Piroska                
 • Kállay Ubul Tamás       
 • Dr. Kápolna Ferenc 
 • Katona Júlia (Dr. Szögi Ferencné)
 • Kerekes Erzsébet             
 • Kiss Katalin (Németh Gáborné)
 • Kratochwill Anna Mária (Rádi Károlyné)
 • Kudelka  Mária (Halász Péterné)
 • Dr. Kulcsár  Sándor
 • Dr. Kutalikné  (Dr. Kardos Zsuzsanna)
 • Laborc  Ildikó    
 • Dr. Lambertus  Zsoltné (Molnár Katalin)
 • László  Cecilia  
 • Lebedy Éva (Simon Dezsőné)
 • Littmann Fábián  Katalin
 • Magyar Zsuzsanna         
 • Mallász Lili (Göndös Gáborné)
 • Marjay Erzsébet (Olchváry Gézáné)
 • Mártonfalvi-Tóth Attila    
 • Meiszel László                  
 • Mezey Gabriella (Dr. Vándor Istvánné)
 • Nádas   Dezső  
 • Nádler  Veronika (Lengyel Györgyné)
 • Nagy  Károly     
 • Dr. Nagy  Róbert             
 • Nagy Lajos    
 • Nagy Imre     
 • Nagy István  
 • Németh Erzsébet (Máté Lajosné)
 • Pál Róbert                                                                               
 • Dr. Pálinkás Jánosné (Lassányi Györgyi)
 • Palkó Lajos
 • Palotás Tibor                                                                                   
 • Papp  Teréz (Virág Károlyné)
 • Pataki László                                                                                 
 • Perendi Anna (Kiss Béláné)
 • Dr. Polgár István                                                                                 
 • Ráthonyi  Zoltán                                                                                
 • Regős István                                                                                 
 • Sallay László                                                                                 
 • Siklós István                                                                                 
 • Dr. Simay Antal                                                                                  
 • Simayné  Dr. Arday Ágnes
 • Sugár Péter                                                                                  
 • Párkányi Piroska (Simon Dénesné dr.)
 • Sipos Gábor                                                                                
 • Skultéty Géza                                                                                   
 • Dr. Soós István                                                                                 
 • Dr. Soós Istvánné (Kerti Judit)
 • Szabó Ágnes (Dr. Csorba  Andrásné)
 • Szebeni Lujza (Szabó Lászlóné)
 • Szedő Judit (Szepesházi Istvánné)
 • Dr. Szüts Tamás                                                                                
 • Tóth László                                                                                 
 • Tungler Antal                                                                                  
 • Trischler Zsuzsanna (Aracs Jánosné)
 • Újhelyi Mária                                                                                 
 • Vágvölgyi Györgyi                                                                                             
 • Valtinyi Dániel                                                                                
 • Dr. Ványiné Sándor Gabriella
 • Ványolós Borbála (Pacsay  Andrásné)
 • Varga Mária                                                                                 
 • Dr. Varga Pál                                                                                       
 • Varga Anna (Vitencz Lászlóné)
 • Véghné Reményi Mária
 • Veréb Lajos                                                                                   
 • Vigh Gyula                                                                                 
 • Visky György                                                                              
 • Wölfinger Csaba                                                                                 
 • Dr. Zlatos Gabriella                                                                                           
 • Zorkóczy  Ildikó (Kovács  István Zoltánné)
 • Zsédely Györgyi       

                                                                                               

 2017-es ÉLETRAJZOK <-- itt megtalálhatók

     

2016

Rubin diplomát kapott

 • Harrach Walter
 • Dr. Jobst Kázmér
 • Dr. Lindner Elek
 • Dr. Nádasy Miklós
 • Sass Lóránt

 

Vas diplomát kapott

 • Dr. Bendefy István
 • Dr. Chikány Béla
 • Dr. Csicsery Zsigmond
 • Dr. Farády László
 • Dr. Kiss László
 • Mándy Tamás
 • Dr. Markó László
 • Dr. Pallos László
 • Dr. Pentz Lipót
 • Dr. Scholtz József
 • Dr. Svehla Gyula

 

Gyémánt diplomát kapott

 • Ambrus Zoltánné Balázs Éva
 • Dr. Balogh Béla
 • Dr. Báthory Katalin
 • Bozó Árpád
 • Czappán Klára (Erős Árpádné)
 • Cseh László
 • Dr. (PhD) Csizmadia G. Imre
 • Dr. (PhD) Endrényi László
 • Eva M Bonis (Markovits Éva)
 • Dr. Farkas Józsefné (Csentes Piroska)
 • Dr. Fehér László
 • Fónyad Ilona Emese
 • Fonyódi Etelka (Dr. Tordai Lajosné)
 • Dr. Gál Sándor
 • Horváth Gabriella (Gacsályi Istvánné)
 • Iván (Singer) Éva
 • Jókay László
 • Kézdi Géza
 • Komlós Ferenc
 • Dr. Kovács Ignác
 • Dr. Krasso Anna
 • Dr. Ligethy László
 • Major István       
 • Mihály Imogén (Dr. Toczauer Tiborné)
 • Dr. Nagy József
 • Osvald Zoltán
 • Patzek Tibor
 • Dr. Pintér István
 • Pogány Alfréd
 • Salgó (Spiegel) Vilmos
 • Seres Anikó (Polgár Sándorné)
 • Szantler Ilona (Dr. Nagy Józsefné)
 • Szokol Valéria (Gönczy Attiláné)
 • Szűcs Ilona (Szabó Ervinné)
 • Dr. Tordai Lajos
 • Tóth Jenő
 • Dr. Váradi József
 • Vörös Judit (Dr. Hermann Miklósné)

         

Arany diplomát kapott

 • Dr. habil Bakó Péter
 • Bakonyi Mária
 • Balás Zita
 • Békefi Ottó
 • Dr. Bende Zoltán
 • Benkő Ilona
 • Bezdán Ilona
 • Bors Győző
 • Bóta Veronika
 • dr. Budai Zsuzsánna
 • Burák János
 • Csajághy Károly
 • Csáti Béla
 • Csatlós Imre
 • Cselik György
 • Dr. Csiba András
 • Dr. Darvas Ferenc
 • Dr. Dömölki Ferenc
 • Dr. Erdélyi János (PhD)
 • Erdőközi Endre
 • Dr. Fekete Pál (PhD)
 • Flanek Anikó
 • Fónyad Béla
 • Fonyódi Ferenc
 • Forrás Zsuzsa (Dr. Szabó Ottóné)
 • Dr. Frank Judit
 • Freud Ágota (Pfisztner Nándorné)
 • dr. Gáspár Marianna (Lovász Pálné)
 • Dr. Glaser Péter
 • Grenczer Sándor
 • Dr. Hamza Kinga (Dr. Bikfalvi Istvánné)
 • Höffner Mária
 • Dr. Jalsovszky György
 • Dr. Juhász Attila
 • Juhos István
 • Jutasi Erna (Koltainé)
 • Kádár Ildikó (Dr. Zilahy Tiborné)
 • Káldi József Miklós
 • Kalmár Zoltán
 • Kalmár Ferenc
 • Kánya Sándor
 • Kerekes Ferenc
 • Kerekes Margit
 • Király Mária (Dr. Vikmon Andrásné)
 • Dr. Kisbényi Mária (Mrs M H Birch)
 • Kiss Tibor
 • Kochlács Mária
 • Korányi Márta (Ventilla Istvánné)
 • Dr. Kovács Károly
 • Ladányi Péter
 • Lax Mária (Maria Glasgow)
 • Lugosi Ilona (Kovács Leventéné)
 • Luka Zsuzsanna (Dr. Halmos Zoltánné)
 • Markó Richard
 • Mátyás Klára (Dr. Rékasi Tiborné)
 • Misley Judit (Judith Kovacs)
 • Dr. Mohos Ferenc
 • Mucsányi Emma
 • Dr. Muskovits József
 • Nagy László
 • Dr. Nagy Mária (Dr. Bodor Elekné)
 • Németh Márta
 • Oltvai Dénes
 • Pados Ferenc
 • Pálinkás Zsuzsa (Ursu Lászlóné)
 • Dr. Pap Géza
 • Parassin Edit (Kosztolányi Istvánné)
 • Pászty György
 • Dr. Peller Kálmán
 • Pfisztner Nándor
 • Pogány Alajos
 • Rieder Gyula
 • Dr. Rokonay József
 • Sándor Ferenc
 • Sára László
 • Dr. Schlosser György
 • Schumann Róbert
 • Smetana László
 • Somkuti Béla
 • Somogyi Zoltán
 • Steiner Éva (Schleicher Tiborné)
 • Szabó Attila
 • Szabó Ilona (Ilona Szabo Lin)
 • Dr. Szakács Sándor
 • Szász Gábor
 • Szathmári Ferenc
 • Szekeres Erika (Dr. Mészáros Lajosné)
 • Szeles Katalin (Dénes Istvánné)
 • Szelezsán Livia (Dr. Dömölki Ferencné)
 • Szentpály Gábor
 • Dr. Szőke Ágnes (Dr. Stadlerné Istvánné)
 • Hegyaljai Ágnes (Sztanekné)
 • Takács Ilona Erika (Juhos Istvánné)
 • Takács Piroska (Dr. Révész Ottóné)
 • Dr. Tánczos Ildikó
 • Tasnády Emese (Lászlóffy Balázsné)
 • Taza Charles
 • Dr. Thúry István
 • Titkos Domokos
 • Tóth Antal
 • Tóth Géza
 • Turcsányi Péter
 • Dr.Turza Márta (Petró Ottóné)
 • Ugrics József
 • Vajda András
 • Vastagh Agnes
 • Dr. Véghely Zsuzsa (Dr. Királyné)
 • Wappel Kálmán
 • Dr. Zólyomi Gábor
 • Zöld Emma (Orbán Lajosné)
 • Dr. Zubovics Zoltán

Emléklapot kapott

 • Hernádi Sándor
 • Dr. Pándi Ferenc
 • Térpál Sándor

 

  2016-os ÉLETRAJZOK <-- itt megtalálhatók

                      

2015

Vas diplomát kapott

 

 

Gyémánt diplomát kapott

 

 

Arany diplomát kapott

 

 • Berend  Miklós, 1940, Budapest, okl.sz.:  87/1965                                                                             
 • Bolgár Gábor , 1942, Kolozsvár, okl.sz.: 33/1965                                                                                 
 • Dr. Budai Zoltán , 1935, Makó, okl.sz.: 114/1965                                                                                              
 • Czeiszing Miklós, 1934, Rákospalota, okl.sz.:  127/1965                                                                                            
 • Csóka Árpád, 1941, Budapest, okl.sz.:  36/1965                                                                                    
 • Dávid Dezső, 1937, Budapest, okl.sz.:  69/1965                                                                                     
 • Deák Mária, 1939, Budapest, okl.sz.:  37/1965                                                                                      
 • Demény Ferenc, 1936, Irsa, okl.sz.:  2/1965                                                                                             
 • Fekete Istvánné dr. Pohl Judit, 1933, Pozsony, okl.sz.:  131/1965 
 • Fekete Pál, 1933, Sarkad, okl.sz.:  22/1965                                                                                        
 • Frankow Teréz , 1937, Budapest, okl.sz.:  20/1965                                                                              
 • Gálosi György, 1941, Budapest, okl.sz.:  79/1965                                                                                 
 • Gedeon Sándorné Cserép Terézia, 1942, Esztergom, okl.sz.:  35/1965 
 • Göbölös Ottóné Soltész Éva, 1942, Budapest, okl.sz.:  110/1965 
 • Háger-Veress Ádám, 1941, Veszprém, okl.sz.:  45/1965                                                                                    
 • Hegyessy Gézáné Gali Irén, 1941, Csikszentkirály, okl.sz.:  43/1965 
 • Dr. Hernádi Gyula, 1941, Budapest, okl.sz.:  101/1965                                                                                         
 • Dr. Hernádi Gyuláné Páli Erzsébet, 1941, Ujpest, okl.sz.:  100/1965 
 • Héthelyi Ivánné  Péter Éva, 1933, Budapest, okl.sz.:  139/1965 
 • Hódsági Ferenc, 1942, Szarvas, okl.sz.:  136/1965                                                                                              
 • Horváth Lászlóné   Urbán Márta, 1937, Budapest, okl.sz.:  9/1965 
 • Horváthné Dr. Polyánszky Éva, 1940, Budapest, okl.sz.:  108/1965 
 • Ilyés Sándorné Mistyúrik Judit, 1942, Békéscsaba, okl.sz.:  133/1965 
 • Jüsztl István, 1936, Budapest, okl.sz.:  4/1965                                                                                     
 • Dr. Kardos György, 1942, Budapest, okl.sz.:  91/1965                                                         
 • Károlyi  Aranka, 1941, Debrecen, okl.sz.:  135/1965                                                                                
 • Kói Imréné Nagy  Mária, 1941, Kassa, okl.sz.:  54/1965 
 • Kolloros Józsefné Tolner Mária, 1940, Budapest, okl.sz.:  65/1965 
 • Kovács Gyula, 1940, Balajt, okl.sz.:  76/1965                                                                                  
 • Kovács Sámuel, 1936, Hajdúszoboszló, okl.sz.:  128/1965                                                                               
 • Krausz  János, 1937, Budapest, okl.sz.:  10/1965                                                                                   
 • Kriston Lászlóné Pozsonyi Klára, 1937, Budapest, okl.sz.:  5/1965 
 • Ledniczky László, 1940, Ujpest, okl.sz.:  106/1965                                                                                            
 • Lepenye Oszkár, 1932, Budapest, okl.sz.:  116/1965                                                                                             
 • Lévai Emil, 1932, Hevesvezekény, okl.sz.:  93/1965                                                                                          
 • Lipták Ferenc, 1941, Békéscsaba, okl.sz.:  75/1965                                                                                  
 • Lukács  József, 1940, Nagyhalász, okl.sz.:  86/1965                                                                                 
 • Lukács  Józsefné Kovács Klára, 1940, Tiszakürt, okl.sz.:  104/1965 
 • Majoros Lajosné  Peczek  Irén, 1941, Budapest, okl.sz.:  56/1965 
 • Márton István, 1936, Szolnok, okl.sz.:  23/1965                                                                                  
 • Máté Mihály, 1941, Báta, okl.sz.:  94/1965                                                                                    
 • Molnár Eszter, 1942, Budapest, okl.sz.:  53/1965                                                                                  
 • Nagyné Balassa Etelka, 1940, Zomba, okl.sz.:  102/1965 
 • Nemes József, 1940, Tarany, okl.sz.:  95/1965                                                                                 
 • Dr. Noszticzius  Zoltán, 1942, Budapest, okl.sz.:  74/1965                                                                                 
 • Obermayer Ferenc, 1942, Ujpest, okl.sz.:  96/1965                                                                                       
 • Dr. Pálmai György, 1942, Budapest, okl.sz.:  84/1965                                                                                         
 • Pauer István, 1942, Komárom, okl.sz.:  55/1965                                                                                    
 • Pintér Katalin, 1940, Budapest, okl.sz.:  107/1965                                                                                  
 • Dr. Rácz Dániel, 1940, Petah-Tiqva, okl.sz.:  59/1965                                                                                
 • Dr. Radnai György, 1942, Budapest, okl.sz.:  83/1965                                                                                         
 • Dr. Sallay Péter, 1942, Budapest, okl.sz.:  109/1965                                                               
 • Sas László, 1937, Budapest, okl.sz.:  14/1965                                                                                          
 • Dr. Schay Zoltán, 1942, Budapest, okl.sz.:  85/1965                                                             
 • Dr. Somkövi János, 1936, Budapest, okl.sz.:  15/1965                                                                                        
 • Szabó Ferenc, 1934, Kiskunhalas, okl.sz.:  17/1965                                                                                  
 • Dr. Szabó Gábor Csaba, 1941, Budapest, okl.sz.:  61/1965                                                                               
 • Szainjargal Dulam, 1940, Ulan-Bator, okl.sz.:  62/1965                                                                                          
 • Dr. Szebeni Rudolf, 1940, Budapest, okl.sz.:  111/1965                                                                                        
 • Szirmai Lászlóné Kulus  Éva, 1933, Balassagyarmat, okl.sz.:  132/1965 
 • Takáts Attila, 1941, Budapest, okl.sz.:  97/1965                                                                                     
 • Takáts  Attiláné Bór Erika, 1942, Budapest, okl.sz.:  34/1965 
 • Tátrai Zoltán , 1941, Cegléd, okl.sz.:  63/1965                                                                                   
 • Tóth Emil, 1936, Kompolt, okl.sz.:  118/1965                                                                                           
 • Udvardy Ágnes, 1937, Budapest, okl.sz.:  119/1965                                                                                              
 • Vári Pál, 1936, Rákoskeresztur, okl.sz.:  130/1965                                                                                              
 • Várnai  Anikó Füzes Anikó, 1941, Budapest, okl.sz.:  42/1965 
 • Varsányi Sándorné Kulcsár  Márta, 1941, Budapest, okl.sz.:  51/1965 
 • Vázsonyi Éva, 1941, Budapest, okl.sz.:  112/1965       
 • Zlatarics Mihály, 1942, Budapest, okl.sz.:  72/1965                                                                             

2014

Rubin diplomát kapott

Vas diplomát kapott

Gyémánt diplomát kapott

Arany diplomát kapott 

Emléklapot kapott

 • Grenák István

2013

Rubin diplomát kapott

Vas diplomát kapott

Gyémánt diplomát kapott

Arany diplomát kapott

 

2012

Rubin diplomát kapott

Vas diplomát kapott

Gyémánt diplomát kapott

Arany diplomát kapott


 

2011

Vas diplomát kapott

Gyémánt diplomát kapott

Arany diplomát kapott


2010

Rubin diplomát kapott

Vas diplomát kapott

Gyémánt diplomát kapott

Arany diplomát kapott