BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Felvételi tájékoztató mesterképzésre belépők részére
- BSc, ill. főiskolai diplomával rendelkezők részére -

 

A mesterképzés munkavégzésre és – megfelelő tudás elérése esetén – a doktorképzésben való továbbtanulásra készít fel. 

A mesterképzésre felvételi eljárás keretében, azonos BSc szakon, vagy rokon szakokon szerzett alapdiplomával lehet belépni. Nem azonos BSc–MSc párosítás esetén a belépés feltételeit rendelet szabályozza.

A mesterdiploma birtokában a végzettek képesek műszaki rendszereknek a szaknak megfelelő ismereteken alapuló működtetésére, vizsgálatok elvégzésére, összetett rendszerek átfogó ismeretére, továbbá rendszerek fejlesztésére, tervezésére, új eljárások, termékek kifejlesztésére, tudományos kutatásra, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, közigazgatási, kereskedelmi tevékenységek kidolgozására és irányítására.

Az alábbi, 2020. október 22-i tájékoztató előadás szintén segíthet a mesterképzésben rejlő lehetőségek kiaknázásában. 

 


Belépés a mesterképzésbe

A mesterképzésbe azonos alapszakon (BSc), főiskolai szakon vagy valamely rokon alapszakon vagy főiskolai képzésben szerzett alapdiplomával, felvételi eljárás keretében lehet belépni.

A felvételi eljárás 100 pontos rendszerű, amelynek keretében

  • max. 45 pont az előtanulmányok alapján számítható, ún. hozott pontok, (súlyozott tanulmányi átlag) * 9
  • max. 45 pont érhető el a felvételi vizsgán, és végül további
  • max. 10 pont (többletpont) kapható korábbi szakmai teljesítmény vagy egyéb méltányolható vagy méltányolandó körülmény figyelembe vételével.

Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
-
fogyatékosság: 3 pont
- gyermekgondozás: 3 pont
- halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont
- hátrányos helyzet: 3 pont

1.nyelvvizsga: 3 pont  (legalább középfokú)

2.nyelvvizsga: 3 pont  (legalább középfokú)
Intézményi TDK I. helyezés: 5 pont
Intézményi TDK II. helyezés: 4 pont
Intézményi TDK III. helyezés: 3 pont
Intézményi TDK részvétel: 1 pont
Olimpiai részvétel: 5 pont
Országos TDK I.-III. helyezés: 5 pont

Országos TDK részvétel: 2 pont
Szakmai tudományos munka max. 10 pont (ebből a demonstrátori tevékenység: 3 pont, tudományos publikáció: 3 pont, konferencia előadás/poszter: 2 pont)
Sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
Sporteredmény: Világ-és Európa-bajnokság 1-3. hey: 5 pont

A felvételi vizsga célja a felkészültség és az alkalmasság vizsgálata. A felvételi vizsga előreláthatólag 2024. január 8- 12. között lesz. A felvételi vizsga a BSc alapdiplomához készített szakdolgozat előadása és a bizottság kérdéseinek megválaszolása. A bizottság által adott pontszám 0 - 45 pont.

A felvételi tájékoztatóban felsorolt csatolandó dokumentumok közül nem kell beküldeni motivációs levelet és önéletrajzot.

Nem azonos BSc–MSc párosítás esetén a belépés feltételeit rendelet szabályozza. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező korábbi tanulmányai alapján a szakonként felsorolt ismeretkörökben meghatározott számú (60-70) kredittel rendelkezzék. Ha ezekből maximum 30 kredit hiányzik, azokat a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül meg kell szerezni.


Mesterszakok

A belépéskor megkívánt ismeretanyag szakonként különböző, erről az alábbi linkekre kattintva tájékozódhat:


Mesterképzés ajánló

A mesterképzésben azonos alapszakról vagy más, többé-kevésbé rokon alapszakról érkezők vehetnek részt. Mindkét megoldásnak vannak előnyei, ki-ki megtalálhatja a tapasztalatainak, tanulási kedvének valót.

Az azonos alapszak folytatása egy már megismert szakterülethez tartozó tudás elmélyítését, továbbá egy új részterület (szakirány) megismerését is jelentheti.
Az alapszaktól eltérő mesterszakon való továbbtanulás szélesíti az ismereteket, elágazó tudást ad; egy korábban megismert és megkedvelt részterületnek megfelelő mesterképzés erről a területről adhat bővebb információkat, szélesíti a látókört, növeli az elhelyezkedés variációs lehetőségeit.

A képzés folytatása az alapszakkal azonos mesterszakon

A képzés folytatása az alapszaktól eltérő mesterszakon

 

 


A felmerülő kérdésekre válaszolunk a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Dékáni Hivatalában

  • Elektronikus postán: vbk.oktatas@vbk.bme.hu - kérjük, a levél tárgyaként tüntessék fel: „MSc felvételi”
  • Telefonon: (06-1) 463-1383, 463-3624, 463-3509
  •  Személyesen: Budapest, XI. Műegyetem rkp. 3. K ép. I. em 22, H - Cs 9:00 – 15:30