BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A képzés folytatása az alapszaktól eltérő mesterszakon


Ebben az esetben számolni kell azzal, hogy a mesterképzési tanulmányokkal párhuzamosan bizonyos hiányzó ismereteket – melyeket a felvételi után a korábbi tanulmányok figyelembe vételével a Kar határoz meg – el kell sajátítani. Javasoljuk a jelentkezést fontolgatóknak, hogy nézzék meg a honlapunkon a választott mesterszak és az annak megfelelő alapszak tantervét, és gondolják meg, milyen típusú kiegészítő tanulmányokat kell majd valószínűleg elvégezniük a mesterképzéssel párhuzamosan. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a kiegészítő ismereteknek a mennyisége annál nagyobb, minél távolabbi képzési területről érkezik a jelentkező.

 

Az azonos alapképzési ágban végzettek

A biomérnöki-környezetmérnöki-vegyészmérnöki képzési ágban végzetteknek az alapdiploma megszerzése során bizonyára volt alkalmuk bizonyos mértékben megismerni a képzési ág másik két szakját, és dönthetnek úgy, hogy azok valamelyikén szereznek mesterdiplomát. Akik ezt a megoldást választják, ismerik a képzések különbözőségét, tudják, hogy a szakváltás milyen tudás megszerzését igényli, így az átmenet nem okoz különösebb nehézséget, a mesterképzéshez szükséges, esetleg hiányzó alapismeretek a rokon mesterszakon végzett tanulmányok során megszerezhetők.
A műszaki alapképzési terület más képzési ágában végzettek
A vegyészmérnöki mesterszakon elsősorban a több anyagismeretet tartalmazó alapképzésekben végzettek folytathatják tanulmányaikat, pl. anyagmérnök, faipari mérnök, könnyűipari mérnök, vegyipari ismeretekkel rendelkező gépészmérnök, biztonságtechnikai mérnök, műszaki menedzser.
A környezetmérnöki mesterszakon megszerezhető ismeretekkel többféle műszaki alapszak egészíthető ki mesterszintű diplomává. Egy műszaki területen szerzett tudás a környezetvédelmi tudással kiegészítve az iparban vagy a közigazgatási gyakorlatban hasznosítható.

 

Egyéb alapképzésben végzettek

Az agrár képzési terület több szakján végzettek találhatnak a Kar mesterszakjain az alapszakon tanultakat jól kiegészítő ismereteket, pl. élelmiszermérnök,  tájrendező és kertépítő mérnök, erdőmérnök, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, természetvédelmi mérnök, mezőgazdasági mérnök.

A természettudományi képzési területen szerzett alapismeretek kiválóan hasznosíthatók a Kar mesterszakjain, így a biológia, kémia, fizika, földrajz, földtudomány, környezettan alapképzési szakon végzettek jól megalapozott természettudományos ismereteikhez műszaki tudást kapcsolhatnak.