BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Dícséretben részesültek

 

Név

Szekció

Témavezető(k)

1.

Szécsényi Andrea

Analitikai, elméleti és fizikai kémia szekció

Tóth Péter főtanácsos, laborvezető

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

2.

Selmeci Áron

Analitikai, elméleti és fizikai kémia szekció

Dr. Szieberth Dénes egyetemi docens

3.

Horváth Klaudia

Analitikai, elméleti és fizikai kémia szekció

Dr. Gali Ádám egyetemi docens

4.

Kováts Benjámin

Analitikai, elméleti és fizikai kémia szekció

Dr. Nagy József egyetemi docens

5.

Faragó Endre Zoltán

Analitikai, elméleti és fizikai kémia szekció

Szilvási Tibor egyetemi tanársegéd

6.

Maszler Péter

Analitikai, elméleti és fizikai kémia szekció

Dr. Könczöl Árpád kutató-fejlesztő

Dr. Kupai József MTA posztdoktor

7.

Barbély Gréta

Anyagtudomány és Polimerek szekció

Dr. Kállay-Menyhárd Alfréd egyetemi adjunktus

8.

Várdai Róbert

Anyagtudomány és Polimerek szekció

Dr. Renner Károly tudományos főmunkatárs

9.

Sárközi Márk

Anyagtudomány és Polimerek szekció

Dr. Földes Enikő címzetes egyetemi tanár

10.

Bartos András

Anyagtudomány és Polimerek szekció

Dr. Móczó János tudományos főmunkatárs

11.

Gombár Tibor

Anyagtudomány és Polimerek szekció

Dr. Kállay-Menyhárd Alfréd egyetemi adjunktus

12.

Csoknyay Tamás

Anyagtudomány és Polimerek szekció

Dr. Vargha Viktória ny. tudományos főmunkatárs

13.

Bacsárdi Szilvia, Máté Rózsa

Biokémia és Biotechnológia

szekció

Dr. Molnár Mónika egyetemi adjunktus

Dr. Feigl Viktória egyetemi tanársegéd

 

14.

Bertalan Éva Ágnes

Biokémia és Biotechnológia

szekció

Dr. Vértessy G. Beáta tanszékvezető egyetemi tanár

15.

Császár Eszter

Biokémia és Biotechnológia

szekció

Dr. Dénes Ádám tudományos főmunkatárs

16.

Holczer Marianna

Biokémia és Biotechnológia

szekció

Dr. Kapuy Orsolya egyetemi adjunktus

17.

Tisza Anna

Biokémia és Biotechnológia

szekció

Török Szilvia kutató biológus

18.

Hári Máté Ferenc, Nagy Eszter

Biokémia és Biotechnológia szekció

Bakos Vince egyetemi tanársegéd

19.

Tarjáni Ariella Janka

Kémiai Technológia szekció

Farkasné Szőke-kis Anita PhD hallgató

20.

Dargó Gergő

Kémiai Technológia szekció

Dr. Balogh György Tibor osztályvezető, címzetes egyetemi docens

21.

Ádám Anna

Kémiai Technológia  szekció

Dr. Bálint Erika tudományos munkatárs

Dr. Keglevich György tanszékvezető egyetemi tanár

22.

Bencsik Dániel

Kémiai Technológia szekció

Dr. Csikor Zsolt egyetemi docens

23.

Bugyi Orsolya

Kémiai Technológia szekció

Dr. Vargha Viktória ny. tudományos főmunkatárs

24.

Molnár Dániel

Szerves kémia

Fegyverneki Dániel tudományos segédmunkatárs

Dr. Soós Tibor megbízott intézetigazgató, tudományos főmunkatárs

25.

Pápai Réka

Szerves kémia

Dr. Hazai László egyetemi magántanár

26.

Vámosi Péter

Szerves kémia

Dr. Hazai László egyetemi magántanár

27.

Suba Szandra

Szerves kémia

Dr. Poppe László egyetemi tanár

28.

Tóth Regina Eszter

Szerves kémia

Dr. Bálint Erika tudományos munkatárs

Dr. Keglevich György tanszékvezető egyetemi tanár

29.

Elek Gábor Zoltán

Szerves kémia

Kelemen Zsolt tudományos segédmunkatárs

 


III. helyezést értek el

 

Név

Szekció

Témavezető(k)

1.

Gáber Fanni

Analitikai, elméleti és fizikai kémia szekció

Dr. Szilágyi Imre Miklós tudományos munkatárs

2.

Hegedüs Eszter

Analitikai, elméleti és fizikai kémia szekció

Dr. Fekete Jenő professzor emeritusz

3.

Szakolczai Anett

Analitikai, elméleti és fizikai kémia szekció

Dorkó Zsanett PhD hallgató

4.

Juhász Viktória Judit

Anyagtudomány és polimerek

Dr. Poppe László egyetemi tanár

5.

Kéri Orsolya

Anyagtudomány és Polimerek szekció

Dr. Szilágyi Imre Miklós tudományos munkatárs

6.

Klimkó Júlia Luca

Anyagtudomány és polimerek

Dr. Poppe László egyetemi tanár

Dr. Szilágyi András egyetemi docens

7.

Babos Kitti

Biokémia és Biotechnológia szekció

Dr. Kapuy Orsolya egyetemi adjunktus

Zámbó Veronika PhD hallgató

8.

Székely Virág

Biokémia és Biotechnológia szekció

Dr. Laczka Csilla tudományos munkatárs

9.

Márton Margita Ágnes

Biokémia és Biotechnológia szekció

Dr. Kapuy Orsolya egyetemi adjunktus

10.

Dévényi Dániel

Kémiai Technológia

Dr. Székely Edit egyetemi docens

11.

Le Ba Thong

Kémiai Technológia

Dr. Hegedűs László tudományos főmunkatárs

12.

Fridrich Bálint

Kémiai Technológia

Dr. Mika László Tamás egyetemi docens

13.

Herbay Réka

Szerves kémia

Dr. Bagi Péter posztdoktor

Dr. Keglevich György tanszékvezető egyetemi tanár

14.

Németh András

Szerves kémia

Nyulasi Bálint hatóanyag eljárásfejlesztési laborvezető

Dr. Kupai József MTA posztdoktor

15.

Szentjóbi Hajnalka

Szerves kémia

Dr. Huszthy Péter egyetemi tanár

Dr. Tóth Tünde egyetemi docens

 

II. helyezést értek el

 

Név

Szekció

Témavezető(k)

1.

Ganyecz Ádám

Analitikai, elméleti és fizikai kémia szekció

Dr. Csontos József tudományos főmunkatárs

2.

Fónagy Péter

Analitikai, elméleti és fizikai kémia szekció

Dr. Hórvölgyi Zoltán egyetemi tanár

3.

Ződi Levente Zsolt

Analitikai, elméleti és fizikai kémia szekció

Dr. Szieberth Dénes egyetemi docens

4.

Molnár János

Anyagtudomány és polimerek

Dr. Kállay-Menyhárd Alfréd egyetemi adjunktus

5.

Barczikai Dóra

Anyagtudomány és Polimerek szekció

Dr. Szilágyi András egyetemi docens

6.

Balázs Csaba

Anyagtudomány és polimerek

Dr. Pukánszky Béla egyetemi tanár

7.

Rubics András

Biokémia és Biotechnológia szekció

Dr. Kárpáti Manuéla egyetemi tanársegéd

8.

Pölöskei István

Biokémia és Biotechnológia

szekció

Dr. Vértessy G. Beáta tanszékvezető egyetemi tanár

Benedek András PhD hallgató

9.

Matejka Judit

Biokémia és Biotechnológia

szekció

Dr. Vértessy G. Beáta tanszékvezető egyetemi tanár

10.

Farkas Balázs

Kémiai Technológia

Dr. Marosi György egyetemi tanár

Dr. Nagy Zsombor Kristóf egyetemi adjunktus

11.

Varga Bence

Kémiai Technológia

Dr. Bagi Péter posztdoktor

Dr. Keglevich György tanszékvezető egyetemi tanár

12.

Lakó Ágnes

Kémiai Technológia

Dr. Greiner István kutatási igazgató

13.

Varga Bálint

Szerves kémia

Dr. Faigl Ferenc egyetemi tanár

Dr. Mátravölgyi Béla tudományos munkatárs

14.

Szabó Zita

Szerves kémia

Dr. Faigl Ferenc egyetemi tanár

15.

Tripolszky Anna

Szerves kémia

Dr. Bálint Erika tudományos munkatárs

Dr. Keglevich György tanszékvezető egyetemi tanár

 

I. helyezést értek el

 

 

Szekció

 

1.

Barabás Júlia

Analitikai, elméleti és fizikai kémia szekció

Dr. Höltzl Tibor fejlesztőmérnök

2.

Justh Nóra

Anyagtudomány és Polimerek szekció

Dr. Szilágyi Imre Miklós tudományos munkatárs

3.

Kőrösi Márton

Kémia technológia szekció

Dr. Székely Edit egyetemi docens

4.

Németh Orsolya

Szerves kémia szekció

Dr. Keglevich György tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Grün Alajos egyetemi docens

5.

Janzsó-Berend Péter Zoltán

Szerves kémia szekció

Dr. Bitter István ny. egyetemi tanár

 


I. helyezettek

 

Pungor Ernő különdíj

 

Név

Szekció

Témavezető(k)

1

Schall Eszter

Analitikai, elméleti és fizikai kémia szekció

Dr. Tömösközi Sándor egyetemi docens

 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki kar Dékáni különdíj

 

Név

Szekció

Témavezető(k)

1

Sós László

Anyagtudomány és Polimerek

Dr. Nagyné Dr. László Krisztina egyetemi tanár

 

Varga József Alapítvány különdíj

 

Név

Szekció

Témavezető(k)

1

Harkai Ákos

Biokémia és Biotechnolgia

Dr. Mészáros Tamás egyetemi docens

 

EGIS Gyógyszergyár Zrt. különdíj

 

Név

Szekció

Témavezető(k)

1

Nemcsok Tamás

Szerves Kémia

Dr. Bakó Péter egyetemi magántanár

Dr. Rapi Zsolt tudományos munkatárs

  

Richter Gedeon Nyrt. különdíj

 

Név

Szekció

Témavezető(k)

 1

Baranyi Bernadett

Kémiai Technológia

Dr. Marosi György egyetemi tanár

 

SANOFI Chinoin Zrt.

 

Név

Szekció

Témavezető(k)

1

Supala Eszter

Biokémia és Biotechnolgia

Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

 

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. TDK különdíj

 

Név

Szekció

Témavezető(k)

1

Mezei Gábor

Anyagtudomány és Poliemerek

Dr. Földes Enikő címzetes egyetemi tanár

 

Pro Progressio különdij

 

Név

Szekció

Témavezető(k)

1

Orbán Balázs

Analitiki elémleti és fizikai kémia szekció

Szilvási Tibor egyetemi tanársegéd

  

Rektori különdíj

 

Név

Szekció

Témavezető(k)

1

Percze Krisztina

Biokémia és Biotechnolgia

Dr. Mészáros Tamás egyetemi docens