BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Integrált, intelligens technológiák – szinergiaprogram:

Fókuszban az energetika és a gyógyszeripar

 

A pályázat címe: 

Integrált, intelligens technológiák – szinergiaprogram: Fókuszban az energetika és a gyógyszeripar
Innovatív technológiák és szolgáltató központ (laboratórium-hálózat) létrehozása az IKT, energetika és gyógyszergyártás terén

 

A pályázat kódszáma: 

FIEK_16-1-2016-0007

 FIEK logó új

A projekt időtartama: 

2017.04.01-2021.03.31 (4 év) + 5 év fenntartás

 

Résztvevő partnerek:

  • BME (Konzorciumvezető)
  • Siemens Zrt.
  • Richter Gedeon Nyrt. 
  • Nokia Kft. 
  • MVM Zrt.

 

A projekt célja:

A projekt fő célja nyílt hozzáférésű laboratóriumi infrastruktúra-hálózat kiépítése, mely tudásalapú, innovatív, és magas fokon digitalizált eljárásokkal teszi lehetővé biztonságos, kontrollált technológiák kifejlesztését és oktatását, valamint az ehhez kapcsolódó interdiszciplináris, alprogramok megvalósítását. A kialakításra kerülő kompetenciaközpont innovatív modell-technológiája rövid átfutási idővel képes az ipari igényeknek megfelelő új szolgáltatásokat nyújtani számos szakterületen, különös tekintettel az energetikára és a gyógyszeriparra.

A digitalizáció terén a fő várható eredmény egy vezeték nélküli irányításra alkalmas technológia, amely valósidejű analitika és innovatív (IoT/M2M) megoldások alkalmazásával teszi lehetővé a hálózati mérések által szolgáltatott nagyméretű adathalmaz “okossá” változtatását azok valósidejű feldolgozásával, majd - a feldolgozás eredményein alapuló - beavatkozási döntések meghozatalát. A gyors kommunikáció a laboratóriumok eszközeit egységes hálózattá kapcsolja. Az eredményeket minden partner hasznosítja folyamataiban, a Nokia a termékeiben is.

Az energetika terén a fő várható eredmény két laboratórium: egy magas szintű szabályozással ellátott innovatív hajtáslabor és egy online hálózati szimulátor laboratórium. Ezzel az infrastruktúrával a FIEK meghatározó szerepet tölthet be az energiatermelés, -elosztás, -felhasználás fejlesztésében és oktatásában egyaránt. Az eredményeket a megvalósítás során a Siemens és az MVM hasznosítják.

A gyógyszertechnológia terén a fő várható eredmény egy magas szintű szabályozással ellátott, folyamatos eljárásokat alkalmazó gyógyszergyártó modellrendszer, amely a BME-n PharmaTech laboratórium formájában valósul meg és alkalmas a gyógyszergyártás alapvető technológiai megújításának elősegítésére és oktatására. Az új gyártástechnológiai eljárások fejlesztési eredményeit a Richter Gyógyszergyár vezető termékeinek innovatív előállítására kívánja felhasználni és tervezi azok bevezetését a termelésbe.

 

Karunk szerepe a FIEK projektben:

A Richterrel szoros együttműködésben a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar vezeti a pályázatban a gyógyszertechnológiai alprojekt megvalósítását, melynek célja: új „PAT-flow” technológia elemeinek kifejlesztése a PharmaTech modell-laboratóriumban szintetikus- és nanogyógyszerek előállítására

A gyógyszertechnológia terén a fő várható eredmény egy magas szintű szabályozással ellátott, folyamatos eljárásokat alkalmazó gyógyszergyártó modellrendszer, amely a BME-n PharmaTech laboratórium formájában valósul meg és alkalmas a gyógyszergyártás alapvető technológiai megújításának elősegítésére és oktatására. Az új gyártástechnológiai eljárások fejlesztési eredményeit a Richter Gyógyszergyár vezető termékeinek innovatív előállítására kívánja felhasználni és tervezi azok bevezetését a termelésbe.

Az alprojekt időtartama: 2017.04.01-2021.03.31

Alprojekt vezető: Dr. Marosi György

E-mail: gmarosi@mail.bme.hu

  

Kapcsolat:

FIEK igazgató: Dr. Lengyel László

E-mail: lengyel@fiek.bme.hu

 

FIEK projektmenedzser: Dr. Bodzay Brigitta

E-mail: bbodzay@fiek.bme.hu