BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

TDK 2020.11.12.

  

Dicséretben részesültek

 

 

Név

Szekció

Témavezető(k)

1

Fülep Luca Csenge

Analitikai és Számításos Kémia

Slezsák János PhD hallgató

2

Tóth Máté

Analitikai és Számításos Kémia

Slezsák János PhD hallgató

3

Büki Mónika

 

Analitikai és Számításos Kémia

Dr. Gergely Szilveszter egyetemi docens

Bordós Gábor projektmenedzser Wessling Kft.

Besenyő Gabriella tanszéki mérnök

4

Tóth Kinga

 

Analitikai és Számításos Kémia

Dr. Péter Beatrix tudományos munkatárs

5

Czömpöly Ottó

 

Analitikai és Számításos Kémia

Dr. Osán János tudományos főmunkatárs

6

Rudolf Mihály Mátyás

Anyagtudomány és Polimerkémia

Dr. Beke Dávid tudományos tanácsadó

7

Virágh Anna

Anyagtudomány és Polimerkémia

Dr. Balogh-Weiser Diána egyetemi adjunktus

8

Dávid Anna

Anyagtudomány és Polimerkémia

Dr. Albert van Breemen lead scientist NL

9

Farkas Szabolcs

Anyagtudomány és Polimerkémia

Dr. Lagzi István László egyetemi docens

10

Bosznai Emil

Anyagtudomány és Polimerkémia

Slezsák János PhD-hallgató

Dr. Gergely Szilveszter egyetemi docens

11

Posvai Tamás

 

Biokémia és Biotechnológia

Dr. Kocsis Zsuzsa tudományos segédmunkatárs Dr. Jurányi Zsolt osztályvezető főorvos

12

Schmidt Levente

 

Biokémia és Biotechnológia

Dr. Tömösközi Sándor egyetemi docens

13

Hargitai Petra

 

Biokémia és Biotechnológia

Dr. Doleschall Márton tudományos főmunkatárs

14

Koplányi Gábor

 

Biokémia és Biotechnológia

Dr. Balogh-Weiser Diána egyetemi adjunktus

Dr. Hirsch Edit tudományos segédmunkatárs

15

Brecska Dániel

Kémiai Technológiák

Dr. Nagy Zsombor Kristóf egyetemi docens

16

Vári Fanni

Kémiai Technológiák

Dr. Fózer Dániel egyetemi adjunktus

17

Novák Márk

Kémiai Technológiák

Dr. Nagy Zsombor Kristóf egyetemi docens

18

Gál Dalma

 

Szerves Kémia

Dr. Kovács Ilona egyetemi docens

19

Szőllősi Betti

 

Szerves Kémia

Dr. Keglevich György tanszékezető, egyetemi tanár

Dr. Kiss Nóra Zsuzsa egyetemi adjunktus

20

Szabó Kármen Emőke

 

Szerves Kémia

Dr. Bálint Erika egyetemi adjunktus

21

Szalay Attila Árpád

 

Szerves Kémia

Dr. Bölcskei Hedvig c. egyetemi docens

 

 

III. helyezést értek el

 

 

Név

Szekció

Témavezető(k)

1

Szabó Réka

 

Analitikai és Számításos Kémia

Dr. Tóth Blanka egyetemi adjunktus Katona Miklós szenior fejlesztő analitikus

2

Hümpfner Evelyn

 

Analitikai és Számításos Kémia

Buzsáki Dániel tudományos segédmunkatárs

3

Fekete Csilla

 

Analitikai és Számításos Kémia

Dr. Benkő Zoltán egyetemi docens

4

Takács Viktor

Anyagtudomány és Polimerkémia

Dr. Bordácsné Dr. Bocz Katalin tudományos munkatárs

5

Tóth Bence

Anyagtudomány és Polimerkémia

Dr. Bordácsné Dr. Bocz Katalin tudományos munkatárs

Dr. Marosi György egyetemi tanár

6

Fügedi Kata Dorina

Anyagtudomány és Polimerkémia

Dr. Nagy Zsombor Kristóf egyetemi docens

Domokos András PhD-hallgató

7

Simon Eszter

Anyagtudomány és Polimerkémia

Dr. habil. Balogh György Tibor egyetemi docens

8

Komenda Zsófia,Tóth Anikó Réka

 

Biokémia és Biotechnológia

Dr. Kormosné dr. Bugyi Zsuzsanna egyetemi adjunktus

9

Pósa Szonja Polett

 

Biokémia és Biotechnológia

Dr. Kupai József egyetemi adjunktus Tóth Szilárd tudományos munkatárs

10

Sólyom Ildikó

 

Biokémia és Biotechnológia

Dr. Nyíri Kinga egyetemi adjunktus

Koppány Gergely tudományos segédmunkatárs

11

Kántor Petra

Kémiai Technológia

Dr. habil. Székely Edit egyetemi docens

12

Vészi Blanka

Kémiai Technológia

Dr. Nagy Zsombor Kristóf egyetemi docens

13

Posta Tibor

Szerves Kémia

Dr. Mátravölgyi Béla egyetemi adjunktus

Dr. Faigl Ferenc egyetemi tanár

14

Csorba Noémi

Szerves Kémia

Orgován Zoltán gyógyszervegyész-mérnök

15

Richter Dóra

Szerves Kémia

Dr. Kupai József egyetemi adjunktus

Fehér Zsuzsanna PhD hallgató

 

II. helyezést értek el

 

 

Név

Szekció

Témavezető(k)

1

Lőrincz Balázs

 

Analitikai és Számításos Kémia

Dr. Benkő Zoltán egyetemi docens

2

Kertész Erik

 

Analitikai és Számításos Kémia

Dr. Benkő Zoltán egyetemi docens

 

Bajnóczi Nikolett

 

Analitikai és Számításos Kémia

Slezsák János PhD-hallgató

4

Horváth Csilla

Anyagtudomány és Polimerkémia

Dr. Móczó János tudományos főmunkatárs

5

Záhonyi Petra

Anyagtudomány és Polimerkémia

Szabó Edina PhD-hallgató

Dr. Nagy Zsombor Kristóf egyetemi docens

6

Arany Dóra

Anyagtudomány és Polimerkémia

Kőrösi Márton egyetemi tanársegéd

7

Lóczi Hanna

 

Biokémia és Biotechnológia

Dr. Tóth Judit tudományos főmunkatárs, Dr. Vértessy G. Beáta tanszékvezető egyetemi tanár

8

Varga Dóra

 

Biokémia és Biotechnológia

Dr. Szarka András egyetemi tanár

 

9

Török  Tivadar Péter

AMS

Biokémia és Biotechnológia

Dr. Németh Áron egyetemi docens

10

Árvai Csaba

Kémiai Technológiák

Dr. Mika László Tamás tanszékvezető, egyetemi tanár

11

Tóth Gergő Dániel

Kémiai Technológiák

Dr. Balogh-Weiser Diána egyetemi adjunktus

12

Dargó Gyula

Szerves Kémia

Dr. Kupai József egyetemi adjunktus, Nagy Sándor PhD-hallgató

13

Dányi Leonetta

Szerves Kémia

Dr. Keglevich Péter egyetemi adjunktus

14

Szabó Renáta

Szerves Kémia

Dr. Ábrányi-Balogh Péter tudományos munkatárs

Németh András PhD-hallgató

 

I. helyezést értek el

 

az EHK támogatásával

 

Név

Szekció

Témavezető

1

Bornemissza Zsuzsanna

Analitikai és Számításos Kémia

Dr. Farkas Attila tudományos munkatárs

2

Beke Áron Kristóf

Kémiai Technológiák

Dr. Farkas Attila tudományos munkatárs

 

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni díját:

 

Név

Szekció

Témavezető

 

Horváth Réka Anna

Anyagtudomány és polimerkémia

Dr. Jedlovszky Pál egyetemi magántanár

 

A Varga József Alapítvány díját:

 

Név

Szekció

Témavezetők

 

Diana Daicu

Szerves Kémia

Dr. Kupai József egyetemi adjunktus

Fehér Zsuzsanna PhD hallgató

 

A Pungor Ernő-díjat:

 

Név

Szekció

Témavezető

 

Kovács Máté Barnabás

Analitikai és Számításos Kémia

Dr. Kelemen Zsolt

egyetemi adjunktus

 

A WESSLING Kft. díját:

 

Név

Szekció

Témavezető

 

Horváth Lívia

Analitikai és Számításos Kémia

Dr. Nagy Zsombor Kristóf egyetemi docens

 

A MOL NYrt. díját:

 

Név

Szekció

Témavezető(k)

 

Ferdinánd Milán

Anyagtudomány és polimerkémia

Dr. Móczó János tudományos főmunkatárs

 

A Richter Gedeon Nyrt. díját:

 

Név

Szekció

Témavezető

 

Ficzere Máté

Kémiai Technológiák

Dr. Nagy Zsombor Kristóf egyetemi docens

 

A SANOFI-Chinoin Zrt. díját:

 

Név

Szekció

Témavezető

 

Holub Eszter

Biokémia és biotechnológia

Dr. Békési Angéla tudománys munkatárs

 

A SANOFI-Chinoin Zrt. Hermecz István-díját:

 

Név

Szekció

Témavezetők

 

Domahidy Farkas

Szerves Kémia

Dr. Bojtár Márton tudományos segédmunkatárs

Dr. Kele Péter kutatócsoport vezető tudományos főmunkatárs

 

Az EGIS Gyógyszergyár Zrt. díját:

 

Név

Szekció

Témavezető

 

Bulátkó Anna

Anyagtudomány és polimerkémia

Dr. László Krisztina egyetemi tanár

 

A Pro Progressio Alapítvány díját:

 

Név

Szekció

Témavezető

 

Krammer Réka Melinda

Biokémia és biotehnológia

Dr. Balogh-Weiser Diána egyetemi adjunktus

 

A Rektori különdíjat:

 

Név

Szekció

Témavezető

 

Beke Áron Kristóf

Kémiai Technológiák

Dr. Farkas Attila tudományos munkatárs

 

MKE–Kalaus György-díjat minden I. helyezett megkapja.