BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Gyakran ismételt kérdések - GYIK

 

? Ha kutatocsoporton belul zajlik a munka, es ehhez szukseges egy rövid leiras a csoportrol. Ezt a kutatasi tervben kell megtenni, ahol van egy "4. Kutatócsoport keretében megvalósult kutatás jellemzői:" bekezdes, vagy kulon lapon? 

! A kutatási terv 4. pontjába mindenképpen fel kell tüntetni a kutatócsoport nevét és vezetőjének nevét, illetve azt, hogy a pályázat hogyan kapcsolódik a kutatócsoport munkájához.
Ennek igazolásaként a kutatócsoport vezetőjének aláírására szükség van a témavezető aláírása mellett a kutatási terven (ha a témavezető és a kutatócsoport vezető nem ugyanez a személy!)

 

? Ki lehet témavezető?

! A pályázati felhívás rendelkezése szerint a témavezető csak olyan személy lehet, aki a BME-vel munkaviszonyban áll, vagy a VBK Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített BME-n működő MTA kutatócsoport tagja. 

 

? OKTA PD bér jellegű pályázattal összeférhető a Bolyai + pályázat?

! A támogató állásfoglalása ebben a kérdésben szó szerint: „I.6.2.6. Amennyiben az ösztöndíjas időszakban a kutatási tervben vállalt kutatási tevékenység részben/egészben azonos egyéb részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban vállalt kutatási tevékenységgel, úgy az ösztöndíjasnak választania kell a két támogatás közül, az egyikről le kell mondania és csak egyet vehet igénybe. Amennyiben a kutatási tervben vállalt kutatási tevékenység teljes egészében eltér egyéb részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban vállalt kutatási tevékenységtől és az ösztöndíjas vállalja, hogy azonos időszak alatt mindegyik vállalásnak eleget tud tenni, úgy azonos időszak alatt, egyszerre is igénybe vehetőek a támogatások (Pl.: NKFIH PD_18-as Posztdoktori kiválósági pályázat).”

 

? Az elektronikus pályázati rendszerben a pályázati adatlap mellett szereplő véglegesítés gomb megnyomásával a teljes pályázat fog véglegesítésre kerülni

! Nem, csak a pályázati adatlap válik nyomtathatóvá. A pályázat véglegesítésére külön gomb szolgál és ameddig nincs feltöltve minden kötelező dokumentum, addig a rendszer hibát fog kiírni.

 

?Amennyiben egy pályázó keresztféléves képzésen 2018. februárban kezdte meg felsőktatási tanulmányait, úgy I., vagy II. típusú pályázó?

!„I.” típusú pályázó

  

?Mesterszakosoknál elvárás a TDK konferencia, mehet szeptemberi konferenciára is?

!Szeptemberi konferencián még nem tud részt venni, mert az ÚNKP kutatási tevékenységét még akkor kezdi el megvalósítani. Egy későbbi dátum kapcsán a témavezető véleménye számít, Ō döntse el, hogy a kutatási tevékenysége van-e olyan fázisban, hogy alkalmas-e egy TDK konferencián történő részvételre.

 

?Külföldi pályázó pályázhat-e?

!Igen, de a pályázatot csak magyar nyelven lehet benyújtani. A TDK rendezvényen ott kell lenni: kötelező vállalás. Konzultációnak elfogadhatunk e-mailen történő konzultációt is.

  

?Az „új” típusú doktori képzésben azok részére, akik letették a komplex vizsgát, mekkora az ösztöndíj összege?

!100 eFt/hó Csak a korábbi doktori Korm.rendelet szerinti doktori képzésben vannak kifutó doktorjelöltek (hallgatói jogviszony nélkül doktorjelölti jogviszonyban). A jelenlegi 4 éves doktori képzésben végig doktori képzésben részt vevő hallgató a pályázó (doktori hallgatói jogviszonnyal), így részére a 100 eFt/hó ösztöndíj ítélhető meg.

? Mely doktori tárgyakat lehet elvégezni a mesterképzés ideje alatt?

A mesterképzés alatt elvégezhető doktori tárgyak köre korlátozott. A következő doktori tárgyakat lehet a mesterképzés ideje alatt teljesíteni: Konzultáció 1-2., Kutató munka 1-3., Publikációs tevékenység I., Prezentáció I., Doktoráns szakmai fórum I.

 

EMMI  által kiadott GYIK

 

1. Kérdés: Mit kell tartalmaznia a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj kutatási tervének? Mit értünk az alatt, hogy „MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kutatási munkatervétől elkülönült, önálló, ÚNKP Bolyai+ kutatási terv?”

1. Válasz: A Pályázati Felhívás 4.2.2. pontja szerinti vállalásokat kell tartalmaznia a kutatási tervnek, nem kell az MTA által támogatott Bolyai kutatási témán felül új kutatási tevékenységeket tartalmazó programot megvalósítani. A pályázati kiírás 4.2.1 pontja szerinti "kutatási tevékenység" alatt (mely kutatási tevékenység megvalósítását a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet alábbi 11.§ (2) bekezdése írja elő) a vállalások megvalósulását értjük. (Jogszabályi hely: A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése szerint "Nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíjban részesíthető az az oktató, kutató, aki kiemelkedő színvonalú, önállóan vagy kutatócsoportban végzett kutatási eredménnyel rendelkezik, és az ösztöndíjas jogviszony alatt felsőoktatási intézmény keretében kutatási tevékenységet végez.")

Pályázati kiírás:
„4.2.2. az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázaton nyertes pályázó vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézményhez az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kutatási munkatervétől elkülönült, önálló, ÚNKP Bolyai+ kutatási tervet nyújt be az alábbi kötelező
vállalások teljesítésével:”

Az ÚNKP Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj kutatási terve a MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kutatási munkatervétől attól lesz elkülönült, önálló, hogy az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében konkrét kutatási tevékenységet végez, majd az ÚNKP Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj keretében disszeminálja az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében végzett kutatási tevékenységeket a felsőoktatási intézményben. A párhuzamos finanszírozás kiküszöbölése végett bár a két tevékenység elkülönült, önálló, azonban az ÚNKP programon belül az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kutatási tevékenységeit mutatja be, terjeszti.

 
2. Kérdés: Az intézményi 40% mire használható a Bolyai+ esetében?

2. Válasz: Az intézményi 40% 50%-a (a kutatással összefüggő dologi és felhalmozási költségek) a Pályázati Kiírás 20.2. pontja alapján nem költhetőek az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kutatási tevékenységének közvetlen megvalósítását segítő tételekre, mivel a kutatásokat az MTA finanszírozza
és nem lehet párhuzamos finanszírozás. Azonban olyan tételek, amelyek a megvalósult kutatás hasznosulását segítik elő, az ÚNKP vállalások teljesítéséhez kapcsolódó költségek elszámolhatóak, pl.: konferencia részvétel, papír, nyomtatási költség, cikk megjelentetésével összefüggő költségek, esetleg a szemináriumhoz kapcsolódó terembérlet vagy rezsiköltség, Kutatók Éjszakájával kapcsolatban felmerülő költségek.