BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A TDK a Tudományos Diák Kör rövidítése. Előzménye, hogy a felsőoktatási intézményekben korábban egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutató munkát. Mára a legtöbb esetben valóságos "körről" ugyan nem beszélhetünk, de a lényeg - az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka - megmaradt.

A kutatás témáját legtöbbször az oktató határozza meg és közvetett (pl. tanszéki hirdetmény) vagy közvetlen (a hallgatók megszólítása) módon verbuvál a téma iránt érdeklõdõ hallgató(ka)t, aki(k) rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak a felvetett feladat megoldásával.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása.

A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat születhet.

A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni.

TDK-dolgozat készítésének számos előnye van. Az egyik az erkölcsi - és részben anyagi - siker, amit a házi - vagy különösen az országos - konferencián elért helyezés jelent. Ez plusz pontokat jelent a posztgraduális (doktori) képzésre való jelentkezésnél és sok esetben az elhelyezkedésnél is. Mivel a TDK-munka sok esetben a diplomatervben folytatódik, a dolgozat tekinthető egy előzetes diplomatervnek is, amelynek tapasztalatait, a konzulens ill. a bíráló véleményét hasznosítani lehet a tényleges diplomatervben.

Az aktuális TDK-val kapcsolatos kapcsolattartás helye http://tdk.bme.hu/VBK

 

2023. évi TDK időpontjai, eseményei:

 

2023. évi TDK letölthető nyomtatványai:

 

A Konferencia támogatói:

 • BME Rektori Hivatal
 • BME VBK Dékáni Hivatal
 • BME Egyetemi Hallgatói Képviselet
 • Magyar Kémikusok Egyesülete
 • Pro Progressio Alapítvány
 • Varga József Alapítvány
 • MOL Nyrt.
 • eurofins Wessling Kft.
 • Richter Gedeon Nyrt.
 • Egis Gyógyszergyár Zrt.
 • EUROAPI Hungary  Kft.
 • Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Dr. Pungor Ernő családja
 • BME VEGY-ÉRTÉK Tehetségpont
 • LabCup Ltd.

 


Korábbi TDK eredményei

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023