BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A 2020/21/1 félév oktatóktól és hallgatóktól egyaránt  rugalmasságot, együttműködést és szolidaritást kiván. A gyorsan változó helyzetben az éppen érvényes teendők, szabályok, információk összegyűjtésére hoztuk létre ezt a menüpontot. Az Akt. félév menüponton belül alpontokban tematizálva találja a legfontosabb tudnivalókat. 

2020. november 18. 

A BME honlapján megjelent tájékoztatással összehangban a szakdolgozó, diplomázó, ÚNKP ösztöndíjas, szerződéssel foglalkoztatott és doktoráns hallgatók az egyetem területére a kísérleti munka idejére beléphetnek a járványügyi védekezési és a munkavédelmi szabályok teljeskörű betartása mellett. A jelenléti munkára nem kötelezhetőek azonban, így ha pl. nincs szállása vagy nem tudja biztonságosan megoldani a közlekedést, akkor nem kell bejárnia. Szakdolgozók, diplomázók ha nem tudnak bejárni, akkor az eddigi eredményeiből elkészíthetik a dolgozatukat, ahogy azt a félév elejétől hirdettük (azaz hogy mindenki siessen a kísérletekkel egy potenciális zárás miatt). A témavezetőjével mindenki egyeztessen. 

2020. november 16. 

A központi szabályozásnak megfelelően a VBK távolléti oktatásra áll át. Mint ilyen, jellemzően szinkron módban fog zajlani a VBK-n, azaz az órák az órarendi időpontban lesznek megtartva, és a videofelvétel készítése a továbbiakban az oktatóknak nem kötelező. Az oktatón (előadón) és a tárgyfelelősön (vagy az általuk megbízott személyen) kívül továbbra sem készíthet senki sem felvételt semmilyen foglalkozásról. A számonkérések előre kihirdetett dátumai, időpontjai (kivéve a november 11-re illetve november 13-ra tervezetteket) nem változnak, és online módon lesznek lebonyolítva.

2020. november 03. 

Pótlás igazolt hiányzás esetén

Aki négy hétnél hosszabb ideig nem tud részt venni jelenléti oktatásban, beleértve a számonkéréseket is, megfelelő indoklással alátámasztva kedvezményes tanulmániy rendet kell igényelnie. 

Alap esetben, aki igazoltan hiányzik, azaz :

- hatósági karanténban van vagy igazolt Sars-Cov2 fertőzött és ezt a 088-as Neptun kérvényben bejelentette. Ekkor igazolásnak az elfogadott Neptun kérvényt kell használni;  

- önkéntes karanténban van és azt a kari honlapon bejelentette;

- napi hiányzást jelentett be a kari honlapon.

jogosult egy ingyenes ismétlésre. Természetesen kórházi kezelés, egyéb vis major ok is igazoltnak számít. 

Aki igazoltan hiányzik, mindenképpen vegye fel a kapcsolatot a számonkérésért felelős oktatóval. Alapesetben a soron következő ütemezett, előre tervezett pótlás áll az igazoltan hiányzó hallgató számára rendelkezésre, illetve ha ez már nincsen, a pótpót KED mentes a számára.

Azonban arra is van lehetőség, ha az oktató ezt választja, hogy egyedileg egyeztetett (minden érintett hallgatónak megfelelő) időpontban biztosít a hiányzó hallgatóknak pótlást. Az oktató döntése alapján (figyelembe véve a hiányzók számát, a tárgy és a számonkérés jellegét) online pótlási lehetőséget is kínálhat a jelenléti számonkéréssel megegyező vagy egyéb, minden érintett hallgatónak megfelelő időpontban. Kérem, hogy mindenki egyeztessen az oktatójával. 

2020. október 18. 

Szakdolgozat/diplomamunka leadás, záróvizsgák

BSc hallgatóknak: A szakdolgozatok leadási határideje minden alapszakon 2020. december 11. A tanszékek ezután bíráltatják a dolgozatokat. Elektronikus leadás kötelező (minden melléklettel, pl. összefoglalók), de a tanszék egy papír alapú példányt is kérhet. A záróvizsgákra 2020. november 1-30 között lehet jelentkezni a Neptunban. A záróvizsgákra jelentkezetteknek a záróvizsgáztató tanszékek december 4-ig pontos információt küldenek a szakdolgozat leadás módjáról és követelményeiről. A BSc záróvizsgák jellemzően 2021. január 4-8 között lesznek, de előzetes egyeztetés/jelentkezés alapján 2020. december 21-23. között is elképzelhető záróvizsga. A két ünnep közötti zárás miatt a záróvizsgázóknak az utolsó szükséges jegyüket 2020. december 18-ig meg kell szerezniük. A záróvizsgázók számára a pótlási héten (december 12-18) vagy előbb minden érintett tárgy oktatója köteles legalább egy elővizsga-alkalmat meghirdetni, de ezt az érintett hallgatóknak kell kérnie tőle, mert a mintatantervekben csak félévközi jegyes tárgyak vannak az utolsó félévre, ezért az oktató nem tudhatja mely tárgyból kell záróvizsgázó számára elővizsga.

MSc hallgatóknak: A diplomamunkák leadási határideje minden mesterszakon 2021. január 11. A tanszékek ezután bíráltatják a dolgozatokat. Elektronikus leadás kötelező (minden melléklettel, pl. összefoglalók), de a tanszék egy papír alapú példányt is kérhet. A záróvizsgákra 2020. november 1-30 között lehet jelentkezni a Neptunban. A záróvizsgákra jelentkezetteknek a záróvizsgáztató tanszékek december 4-ig pontos információt küldenek a szakdolgozat leadás módjáról és követelményeiről. Az MSc záróvizsgák 2021. január 18-29 között lesznek. A záróvizsgázóknak az adott szakon szervezett első záróvizsga nap előőtt legalább 8 nappal az utolsó szükséges jegyüket is meg kell szerezniük.

A hibrid oktatás tapasztalataival kapcsolatos kérdőív

Köszönjük, hogy a VBK 1524 aktív féléven levő alap- illetve mesterszakos hallgatója közül sokan kitöltötték a kérdőívet, 2020. október 17-ig 536 kitöltés érkezett. A kérdőív jelenleg is elérhető ezen a linken. Köszönjük a kedves szavakat, amelyben kiemelték az oktatók félkészültségét, az órák magas színvonalát és elismerték, hogy milyen sok energiát fektetnek bele az oktatók a hibrid oktatásba. Öröm volt látni, hogy a kitöltők döntő többsége rendelkezik az online órákon való részvételhez megfelelő minőségű internet kapcsolattal (95,7%). Felvetettek számos problémát és javaslatot is, ezek közül a visszatérőekre szeretnénk az alábbiakban reagálni, illetve rendelkezésre álló megoldási lehetőségeket is megadni.

Ingázás, jelenléti és online órák váltakozása a napon belül: Értelemszerűen azon, ha valakinek ingáznia kell nem tudunk segíteni, ez teljesen jelenléti oktatásban is probléma. A félév elején, amikor az órák jelentősebb része esetében döntöttünk az online oktatási forma mellett az órarendeket olyan módon igyekeztünk átalakítani, hogy a mintatanterv szerint haladók esetén a jelenléti és az online órák között legalább egy óra utazási idő legyen (ide tartozik az online órák korábbi reggeli kezdése is stb). Sajnos, >1500 kreditrendszerben tanuló számára egyénileg ezt egyszerűen nem lehet megoldani. A javaslatukkal összehangban megvizsgáljuk, hogy lehet-e csak „online is tartható” illetve „ha lehet jelenléti” napokat kialakítani az egyes évfolyamokon és szakokon a következő félévre, illetve ha nem, akkor délelőtti-délutáni bontást szeretnénk csinálni egyes napokon köztük két óra utazási idővel. Azok számára, akiknek most két jelenléti foglalkozás között online órája van, vagy az utazási idők figyelembevételével nem tudják megoldani jelenléti-online váltást egyszer-egyszer, a Ch épületben a 3. emeleti folyosó, a 304-305-306 termek nyitva vannak és rendelkezésre állnak. 1-1 terembe kérjük 3-5 főnél több ne üljön be a megfelelő távolságtartás biztosítása érdekében. A Chmax-ba is be lehet ülni, ha ott éppen nincsen óra (az ajtón elérhető az órarend). Ha a férőhelyek elfogytak, telefonáljanak be a VBK Dékáni Hivatalba és nyittatunk további éppen üres termet.

Miért nincsen minden online vagy minden jelenlétiben?: A tavaszi félév után részletesen értékeltük a hallgatói és az oktatói visszajelzéseket, véleményeket, teljesítési statisztikákat, tapasztalatokat. A kialakult vélemény az, hogy míg az előadások (kivéve interaktív, csoportmunkán alapuló órák illetve ipari tapasztalatot bemutató „sztorizgatós” órák), a gyakorlatok egy része, a laborok jelenséget bemutató típusai magas szakmai színvonalon lehetségesek online, a manuális készségek elsajátításához, a csoportmunkához, egy-egy komplex berendezés megértéséhez stb. elengedhetetlen a jelenlét. Az őszi félévben teljesértékű oktatást szeretnénk nyújtani megfelelő (a szabályok szerinti, a személyes kockázatot csökkentő) járványügyi védekezés mellett. Ezért a nyáron oktatói módszertani továbbképzést tartottunk, majd minden tárgyfelelős megfontolta, hogy a saját tárgyában az oktatási célok elérése érdekében mi az, amit mindenképpen online módon célszerű megvalósítani, mi az, amit mindenképpen jelenléti módon és mi az, amit szükség esetén online módon is lehet. Ezen szakmai szempontok alapján alakult ki a mostani hibrid oktatás. A hallgatók jobb esetben egy tárgyat először végeznek, így bízzuk inkább annak megítélését, hogy egy laborgyakorlat online is megfelelő vagy mindenképpen jelenlétinek kell lennie inkább a tárgyat több éve, vagy évtizede oktatóra. A jelenléti / online döntést a rendelkezésre álló termek mérete is befolyásolta természetesen tantermi órák esetén.

Jelenléti számonkérés, miközben az óra online: A fentieket (Miért nincsen minden online vagy minden jelenlétiben?) kiegészítve az a vélemény alakult ki nem csak a VBK-n, de a legtöbb karon, hogy bár vannak olyan számonkérések, amelyek online hatékonyabbak, vagy egyenhatékonyságúak, mint a jelenlétiek (pl. házi feladatok, magasabb szintű komplex átlátást igénylő feladatok, egyes szóbeli számonkérések), a számonkérések többsége jelenléti formában szakmailag megfelelőbb. Itt nem csak arról van szó, hogy az online számonkérés természeténél fogva mindig „open book” azaz bármit lehet használni, és ez nem minden tárgy jellegéhez illeszkedik. Hanem arról is, hogy nem minden hallgató tanulási stratégiájához illeszkedik az „open book”, hiszen vannak akik gyorsan keresnek és a megtalált információból könnyen tovább tudnak gondolkodni, vannak, akiket ez csak megzavar. Vagy pl. az együttműködés esélyét csökkentő megoldások, mint pl. a kérdések közötti visszalépés tiltása, egy-egy kérdésre rendelkezésre álló idő korlátozása hátrányosan érinti azokat a hallgatókat, akik bizonyos kérdésekre gyorsan tudnak válaszolni, másokon hosszabban kellene gondolkodniuk, amit jelenléti esetben nyugodtan megtehetnek. Ugyanígy hátrányosan érinti azokat a hallgatókat a szövegszerinti egyezés tiltása, akik jó vizuális memóriájuk miatt automatikusan megjegyeznek teljes szövegrészeket. Továbbá a jelenléti számonkéréseken a hagyományosan részpontokat érő feladatokat alkalmazó számonkérések online nehezen oldhatóak meg hasonló módon. Összességében ezért az gondoljuk, hogy a jelenléti számonkérés egyenlő esélyű és a legtöbb tárgy esetében alkalmasabb mód az egyéni tudás felmérésére, mint az online számonkérés. Minden olyan esetben amikor az oktató szakmai indokok alapján az online számonkérést javasolta, ezt a VBK engedte.

Többen írták, hogy  jelenléti számonkérés esetén a fertőzési kockázat azonos, mint ha teljesen online lenne az oktatás. Ezt a véleményüket érdemes lenne a szakmai tudásuk alapján felülvizsgálniuk azoknak, akik ezt írták. Egy tárgyból legyen heti 1*2 óra előadás (13 oktatási héttel számolva) és 2-4 számonkérés félévente a modellszámításunkban. Teljes jelenléti oktatás esetén a hallgatók és az oktató 13-17 alkalommal találkoznak, online órák és jelenléti számonkérés esetén 2-4 alkalommal. Az oktatók részletes utasítást kaptak, hogy hogyan készítsék elő, pihentessék, osszák ki és gyűjtsék be a dolgozatokat, hogyan tartsanak megtekintést, hogy a dolgozatok miatti esetleges fertőzési kockázat elhanyagolható legyen. Csak azok a számonkérések lehetnek jelenlétiben, amelyek esetén a 6-szoros teremkapacitást biztosítani lehet (két szék kimarad, minden második sor üres).  

Jelenléti számonkérés pótlása: Egyvalaki írta, de fontos mindenkinek tudnia, hogy ha valaki igazoltan hiányzik egy jelenléti számonkérésről (bejelentett karantén, bejelentett napi betegség, 088-as Neptun kérvényen bejelentett Sars-Cov2 fertőzés, vagy orvosi igazolás hosszabb betegésről) akkor a hiányzása a jelenléti számonkérésről igazolt. Azaz nem olyan, mintha elbukta volna, hanem a normál pótlás után ha szeretné (és nem kell hogy szüksége legyen rá!) további egy pótlási alkalom jár. Persze szólni kell az oktatónak, hogy igénybe szeretné venni. Az ilyen egyéni pótlás lehet más módon, mint az eredeti számonkérés (pl. szóbeli beszámoló). Ugyanez vonatkozik azokra, akik személyes ok miatt egész félévre távolléti oktatásra kaptak engedélyt. Jelezzék az oktatónak (csatolva a Neptunban kapott engedélyt) és beszéljék meg a számonkérések módját és időpontját. 

Mi értelme a gyorsított laboroknak? : Lsd. Miért nincsen minden online vagy minden jelenlétiben?, a csak jelenléti módon megszerezhető manuális készségek, gyakorlat, rálátás megszerzése a laborokban egyszerre jelen levő hallgatók számának csökkentésével. Ráadásul arra készültünk nyáron, amikor a programot készítettük, hogy a félév elején talán teljesen jelenlétiben el tudunk indulni, de megint jöhet egy teljes zárás mondjuk október közepétől. Azért is a legfontosabb gyakorlati ismereteket igyekeztünk előrehozni a féléven belül. Ha nem lesz zárás, az az előnye meglesz viszont, hogy a zárthelyi időszakokban már kevesebb laborja lesz mindenkinek.

Az előadó ….: Ha bármiféle problémát látnak az előadással, szóljanak az oktatónak.  Pl. az előadó nem adja ki a diasort előre, vagy túl gyors az óra még ahhoz is, hogy a kiadott diasorra a lényeget lejegyzeteljék (nyilván nem kell az reakcióegyenleteket, matematikai levezetéseket mégegyszer leirni, odarajzolni), vagy elfelejtette elindítani a felvételt, akkor szóljanak neki! Minden oktató örül, hogy ha azt látja, hogy Önök részt szeretnének venni az órákon, figyelnek, visszajeleznek. Csak bátran, bármi ilyesmi van szóljanak az oktatónak!

Túl sok / túl kevés az információ, nehéz előre tervezni: Ez az a kérdés, ami fájó pont mindanyiunknak, akár oktatóként, akár hallgatóként éli meg az ember a jelenlegi helyzetet. Vannak akik el sem olvassák a kapott leveleket / üzeneteket, mert annyi jön. Vannak akik emlékeztetőt szeretnének minden határidőről, mert nem használnak saját naptárt a feladataik tervezéséhez. Vannak akiknek túl sok, hogy Moodle és Teams rendszer is van. stb. Jelenleg mindannyian napi szinten kell, hogy alkalmazkodjunk a változó szabályokhoz. Senki sem tud hónapokra előre tervezni, pedig sokan örülnénk neki ha lehetne. Igyekszünk amit csak lehetet úgy beosztani, hogy ne kelljen később megváltoztatni, ennyit tudunk most tenni.

- Rendelkezésre áll a https://www.ch.bme.hu/oktatas/akt_felev/ menüpont a központi információkra.

- Az évfolyam levelezőlistákra kiküldjük a fontos változásokat.

- Minden tantárgynak van egy elsődleges tanlapja (vagy Moodle vagy Teams) amiről a félév elején Neptun értesítést kaptak, oda minden információ felkerül.

- Az összegző teljesítményértékelések feladatként a Neptunban is bent kell legyenek (ha nem látják, szóljanak az oktatónak).

Ha ezeket követik, és olvassák az edu.bme.hu-s címüket (Teams üzenetek) és a Moodleben regisztrált címüket (Moodle üzenetek), akkor azért minden információt meg kell hogy tudjanak. A legegyszerűbb lenne a Teams, a Moodle és a Neptun esetében is az edu.bme.hu-s cimüket használni és azt viszont rendszeresen olvasni.

Ha ennek ellenére valamit nem tudnak, kérdezzenek! Tantárggyal kapcsolatban az oktatót keressék, egyéb esetben írjanak a vbk-oktatas@mail.bme.hu-ra.

2020. szeptember 16.

Jelenléti oktatáson való részvétel, illetve a jelenléti oktatás alóli felmentés formái

Jelenléti foglalkozáson (beleértve a kutató laboratóriumokban végzett munkát) csak a pre-triázs kérdőív negatív kitöltése (vagy pl két negatív teszt) megléte esetén vehet részt bármely hallgató. A pre-triázs kérdőív utolsó kitöltése számít mindig. A pre-trizás kérdőív kitöltését az oktató az óra / számonkérés elején is kérheti, jelenléti foglalkozás esetén lázmérést alkalmazhat. 

Ha valaki igazoltan beteg (orvosi igazolása van /lesz) vagy hatósági karanténban van egy adott időszakban, akkor a hiányzása igazolt, NEM kell kedvezményes tanulmányi rend (022) kérelmet beadnia. Kérjük, hogy a hatósági karantén tényét jelentse be karantén bejelentő kérdőíven és a 088 Neptun kérvényen is. Amennyiben egészségi állapota megengedi, az online oktatásban vegyen részt. Amikor már tudja, hogy mikortól vehet részt újra a jelenléti foglalkozásokon / számonkéréseken, az oktatóival vegye fel közvetlenül a kapcsolatot (e-mailen) és egyeztessen a pótlásról. Az oktatók a hiányzás igazolását ebben az esetben kérni fogják. 

Ha valaki saját vagy vele együtt élő személy tartós betegsége / veszélyeztetettsége miatt a jelenléti foglalkozásokon nem kíván részt venni és a félévet online oktatási formában kívánja teljesíteni, akkor a 022-es kérvényen igazolásokkal alátámasztott kérelemben kell kedvezményes tanulmányi rendet kérnie. A jelenléti laboratóriumi gyakorlatok alapesetben nem végezhetőek el online oktatási formában, ezek leadása indokolt lehet. 

Önkéntes karantén / nem COVID-19 tünetek miatti napi hiányzás bejelentésére a megfelelő kérdőívet használják, nem kell ebben az esetben sem Neptun kérvényt beadniuk és a hiányzásuk igazolt. A kötelező jelenléti foglalkozások / számonkérések pótlásának módjáról az oktatóval egyeztessenek.  

A 088 Neptun kérvényt kell beadnia COVID-19 tüneteket mutató vagy igazoltan SARS-CoV-2 fertőzött hallgatónak, valamint akinek a hatósági (házi) karantént elrendelték. Ugyanitt kell bejelenteni a felgyógyulást és a hatósági karantén hivatalos megszüntetését. 

 <iframe width="640" height="360" src="https://web.microsoftstream.com/embed/video/249b5715-8e96-4390-a82d-ce92ed90c74d?autoplay=false&amp;showinfo=true" allowfullscreen style="border:none;"></iframe>

2020. szeptember 03. 

Az elmúlt napokban a korábban tervezett órarendeket sok helyen módosítani kellett, illetve az előadások és gyakorlatok legnagyobb részét a félév elején online formában tudjuk csak elindítani annak érdekében, hogy a járványügyi védekezési szabályoknak megfeleljen az oktatás (az ITM új ágazati ajánlása, és ezzel összehangban a BME rektori – kancellári körlevele). A laboratóriumi gyakorlatok többsége jelenléti oktatási formában indul. 

 
A BME hallgatókra vonatkozó szabályok elérhetőek a BME honlapján, ezek kari pontosítása a VBK honlapján, folyamatosan.   

A leglényegesebb tudnivalók a 2020/21/1 félév indulásával kapcsolatban:

  • A Neptunban elérhető a véglegesnek tartott órarend. Azon foglalkozásoknál, ahol „online” terem szerepel, az óra videókonferencia formájában lesz megtartva az első hetekben mindenképpen. Azon órák, amelyeknél van terem, jelenléti formában indulnak.
  • Az oktatás 2020. szeptember 07-én indul. Minden tárgynak van Moodle és / vagy Teams tanlapja. Minden oktató Neptun üzenetben fogja Önöket a belépési kódról tájékoztatni. A tanlapon elérhető információkat, üzeneteket kövessék folyamatosan nyomon, ennek elmulasztása az Önök felelőssége.
  • Az online órákról felvétel készül, amit az oktató Önökkel megoszt annak érdekében, hogy mindenki tudjon tanulni belőle akár részt tudott venni a foglalkozásokon akár nem. A felvételek szerzői jogokkal védettek,  kizárólag a saját tanulási céljaikra használhatják fel, és mással nem oszthatják meg azokat semmilyen módon. A felvételek szerkesztése, módosítása szigorúan tilos.
  • A szakdolgozat, diplomamunka, egyéni feladat (csak a BMEVETOxxxx kódúak) jelentkezési határideje a kari honlapon, oktatói jóváhagyással 2020. szeptember 07.