BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Költségcsökkentési pályázat

  

A költségtérítéses/önköltséges doktoranduszok a tavaszi félévben február 15-ig, illetve őszi félévben szeptember 15-ig kérelmezhetik az önköltség összegének csökkentését tanulmányi és/vagy szociális alapon. A pályázatot a Dékáni Hivatalban a Doktori Iskola adminisztrátorának kell leadni. A költségtérítés/önköltség összegének csökkentéséről szóló javaslatot az Oláh György Doktori Iskola vezetőjének, illetve a kari doktorandusz-képviselet delegáltjának a BME VBK Dékánja részére a tavaszi félévben február 22-ig, illetve az őszi félévben szeptember 22-ig kell benyújtania. A BME VBK Dékánja a tavaszi félévben február 28-ig, illetve az őszi félévben szeptember 28-ig hozza meg döntését a költségtérítés/önköltség csökkentéséről.

költségtérítés/önköltség fizetési szabályait és a költségcsökkentés lehetőségeit az alább letölthető szabályzat tartalmazza.

  

Letölthető dokumentumok:

Doktoráns költségtérítési- /önköltség-fizetési szabályzat (honlapon frissítve: 2019.09.02.)

Költségcsökkentési kérelem - Pályázati adatlap (honlapon frissítve: 2019.09.02.)