BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A doktori szigorlat

  

A szigorlati tantárgyakat a HBDT az eljárásindítás során fogadja el. A hallgató az eljárásindításkor leadott jelentkezési lapon jelöli meg (témavezetőjével egyeztetve) a főtárgyat és a két melléktárgyat, melyből szigorlatot kíván tenni.

Szigorlat ügyintézése:

A doktorjelölt a HBDT elnökénél jelzi szigorlati szándékát, aki kijelöli a szigorlati bizottság tagjait ügyelve az összeférhetetlenségi kérdésekre és arra, hogy a bizottsági tagok legalább egyharmada külsős legyen. A szigorlati tárgyak vizsgáztatói  egyben a bizottság tagjai is.

A jelölt megküldi a bizottság összetételét a Doktori Iskola adminisztrátorának, aki kiküldi a hivatalos felkérést a tagok számára. Amikor megérkeznek a válaszok az adminisztrátor értesíti a jelöltet az eredményről és a végleges bizottság összetételéről. A következő lépésben a jelölt egyezteti a szigorlati vizsga időpontját a bizottsággal, értelem szerűen, ha az alap bizottságból valaki nem ér rá a kijelölt póttaggal egyeztet. A vizsga időpontját úgy kell meghatározni, hogy egy hónappal korábban meghirdethető legyen a szigorlat. A pontos időpontot,  helyszínét (ami a tanszéken szokott lenni) és a végleges bizottsági összetételt a jelölt köteles megírni az adminisztrátornak, aki kiküldi a hivatalos felkérőt a Bizottságnak.

A szigorlatról hivatalos jegyzőkönyv készül, melynek formanyomtatványát az adminisztrátor biztosítja.

Közeljövőben tartandó szigorlatok időpontjai az Események, időszakok menüpontban elérhetőek.

  

Letölthető dokumentumok:

Szigorlati tárgyak 2013-tól (honlapon frissítve: 2019.09.02.)