BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A komplex vizsga

  

Minden PhD hallgatónak a negyedik aktív félévének végén komplex vizsgát kell tennie a HBDT által jóváhagyott bizottság előtt. A komplex vizsga letétele a második képzési szakaszba lépés feltétele.

A komplex vizsga két részből áll: az egyik részben a vizsgázó elméleti felkészültségét mérik fel („elméleti rész”), a másik részben a vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad számot („disszertációs rész”).

A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó két tárgyból tesz vizsgát. A tárgyak listáját a doktori iskola képzési terve tartalmazza, és elérhető a doktori iskola honlapján.
A komplex vizsga második részében a vizsgázó előadás formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.

A komplex vizsgára bocsátás feltételei:

    • A doktori fokozatszerzés idegen nyelvi kötelezettségéből az angol nyelvi kritérium teljesítése (A nyelvismeret igazolásához legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű bizonyítvány szükséges).
    • Legalább egy, a doktori témával összefüggő, angol nyelvű, hatásfaktorral (IF) rendelkező folyóiratban megjelent (vagy közlésre dokumentáltan elfogadott), originális eredményt közlő folyóiratcikk bemutatása, amelyben a doktori fokozattal nem rendelkezők között a PhD hallgató részesedése meghaladja az 50%-ot. A "Publikációs mimimumkövetelmények PhD eljárásokban" című dokumentum (3) pontjai alapján review csak akkor fogadható el, ha abban bizonyíthatóan vannak originális, másutt még le nem közölt eredmények is.
    • Legalább egy prezentáció (poszter vagy előadás) dokumentált megtartása.
    • A doktori képzésben résztvevők részére első négy félévében valamennyi a mintatantervben szereplő (azaz összesen legalább 120 kredit) megszerzése a megfelelő bontásban. Ez alól kivételt képez a doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő, akinek hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre).

A komplex vizsga bizottság tagjait minden esetben a kari HBDT fogadja el és jelöli ki a Bizottság elnökét. A PhD hallgatóknak a jelentkezést a tavaszi félév során a márciusi, az őszi félév során a szeptemberi HBDT ülésre javasolt benyújtani. A HBDT által elfogadott Bizottság tagjainak a Doktori Iskola adminisztrátora küldi meg a hivatalos felkérést. Amennyiben a tagok elfogadják a bizottsági tagságot a Doktori Iskola adminisztrátora értesíti a PhD hallgatót a Bizottság tagjairól. Ezt követően a hallgató feladata a tagokkal egyeztetve megszervezni a komplex vizsgát (időpont, helyszín).

A doktori iskola hallgatói komplex vizsgára jelentkezni a Neptunban a 081- PhD komplex vizsga jelentkezés - VBK kérvény kitöltésével és a szükséges igazoló dokumentumok csatolásával lehet.

A teendőkről A DI adminisztrátora minden félévben értesíti az érintetteket.

Közeljövőben tartandó komplex vizsgák, szigorlatok és védések időpontjai ide kattintva elérhetőek.

  

Letölthető dokumentumok:

Komplex vizsgára vonatkozó szabályok, szervezés menete

Jelentkezési lap komplex vizsgára (külsősként, komplex vizsgával belépőknek, honlapon frissítve: 2019.09.02.)