BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

BME hallgatókra vonatkozó szabályok elérhetőek a BME honlapján, ezek kari pontosítása a VBK honlapján, folyamatosan.   

2021.03.08-től előreláthatólag 04.18-ig mindenre kiterjedően távolléti oktatás 

A fenti időszakban minden oktatási tevékenység, beleértve a szakdolgozati és diplomamunkához vagy egyéb hallgatói feladathoz tartozó kutatási munkát is, kizárólag távolléti (zárt rendszerű távoktatási) formában szervezhető meg. 

2021.02.26. Szakdolgozat, diplomamunka leadási határidő

A szakdolgozat / diplomamunka leadási határidő a 2020/21/2 félév záróvizsgaidőszakában záróvizsgázók számára egységesen 2021. május 31. A feltöltés (leadás) módjáról május hónapban a tanszéki honlapokról tájékozódjanak. 

2021.02.06. Csatlakozás a tantárgyi csoportokhoz

A VBK-s tárgyak (Neptun kód kezdete BMEVE) esetében minden tárgynak kell hogy legyen elsődleges Teams vagy Moodle (moodle.ch.bme.hu) tanlapja. Ennek a tanlapnak a követése az adott tárgy minden hallgatójának kötelező. Hogy melyik helyen van az elsődleges tanlap, az a legtöbb esetben a tárgy hivatalos adatlapján kiderül (ch.bme.hu/oktatas/targyak/TARGYNEPTUNKODJA címtáras belépés után), de mindeképpen kapnak Neptun üzenetet róla.

Jelenleg a Teams csoportkódos beiratkozás nem működik. Az oktatók tudnak a problémáról, fognak átmeneti vagy végleges egyéb megoldást találni. 

A VBK Moodle oldalán levő kurzusokba is beiratkozási kóddal tudnak beiratkozni. Erről Neptun üzenetben fogják értesíteni Önöket az oktatóik, legkésőbb a hétfői nap folyamán. 

Más karos tárgyak esetén több féle lehetőség van (automatikus hozzárendelés a Teams csoportokhoz, az adott Kar által üzemeltetett Moodle rendszer használata automatikus beiratkozással, vagy a VBK-n alkalmazott fenti módszerek. Figyeljék a hivatalos értesítéseket, amelyek a Neptunban megadott illetve az edu.bme.hu e-mail címükre érkeznek. 

A leglényegesebb tudnivalók a 2020/21/2 félév indulásával kapcsolatban

  • A Neptunban elérhető a véglegesnek tartott órarend. Azon foglalkozásoknál, ahol „online” terem szerepel, az óra az egész félévben videókonferencia formájában lesz megtartva. Azon órák, amelyeknél van terem,online formában indulnak, de jelenléti formában folytatódnak, amint ez lehetségessé válik. Az órarend a hibrid (online + jelenléti) átállás esetén sem változik meg. 
  • A félév távolléti oktatási formában indul, és a hibrid oktatási módot lehetőleg két héttel, de legalább egy héttel a váltás előtt kihirdetjük. Ennek időpontja a központi intézkedésektől függ. 
  • Az oktatás 2021. február 08-án indul. Minden tárgynak van Moodle és / vagy Teams tanlapja. Minden oktató Neptun üzenetben fogja Önöket a belépési kódról tájékoztatni. A tanlapon elérhető információkat, üzeneteket kövessék folyamatosan nyomon, ennek elmulasztása az Önök felelőssége.
  • Az online órákról felvétel alapesetben nem készül, mert az órarend blokkosított kialakítása lehetővé teszi a részvételt hibrid oktatási rend esetén is. Ennek figyelembevételével tervezzék meg az órarendjüket. Kizárólag az oktatónak vagy az általa felkért személynek van joga az oktató döntése alapján felvételt indítani és azt a tárgy hallgatóival megosztani. A felvételek ebben az esetben is szerzői jogokkal védettek,  kizárólag a saját tanulási céljaikra használhatják fel, és mással nem oszthatják meg azokat semmilyen módon. Felvételek készítése, szerkesztése, módosítása szigorúan tilos.
  • A szakdolgozat, diplomamunka, egyéni feladat (csak a BMEVETOxxxx kódúak) jelentkezési határideje a kari honlapon, oktatói jóváhagyással 2021. március 8. Kérünk mindenkit, hogy a lehető leghamarabb végezze el a választott oktatóval a témaegyeztetést és adja le a jelentkezést a kari honlapon. A megfelelő tárgy felvétele a Neptunban és a kari honlapon való témajelentkezés egyaránt kötelező a jegyszerzéshez. 
  • Az Általános kémai labor (BMEVESAA209) és Szerves szintetikus  labor (BMEVESZA402) esetében a vizsgaidőszak után, 2021. július 15-ig bezárólag az elmaradó jelenléti laborgyakorlatok pótlására kumulált laborgyakorlatok keretében várhatóan szükség lesz. Egyéb laborgyakorlatok esetén azonos időszakban akkor lesz erre várhatóan szükség, ha a hibrid (jelenléti laborgyakorlatokat lehetővé tevő) oktatás nem éri el a 8 oktatási hetet a szorgalmi időszakban. Kérjük mindenki ennek megfelelően tervezze az időbeosztását.