BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tankörrendszer a VBK-n

Az alapkézésre belépő hallgatókat tankörökbe osztjuk be, és a tankörbeosztás alapján központilag elvégezzük a tárgyfelvételt mindenkinek, aki a megadott határidőig aktív félévre jelentkezik be. A gyakorlati (és elméleti órák) az első félévben a tankörönként vannak, a tankör hasonlít az osztályhoz. A második félévtől mindenki egyénileg végzi el a tárgyfelvételt, így ha szeretnének a tankörök együtt is maradhatnak és az egész képzés során támogathatják egymást. 

2018/2019 őszi félévtől kezdődően heti rendszerességel tankörfoglalkozásokat tartunk. A tankörfoglalkozásokon az egyetemmel, tanulási módszertannal, fontosabb lehetőségekkel ismerkedhetnek meg, kötetlen formában. Minden tankörhöz tartozik 3 hallgatói mentor és 1 oktató tankörvezető, akikhez közvetlenül is fordulhatnak tanácsért. 

A tankörbeosztás innen tölthető le. A file megnyitásához a jelszót mindenkinek e-mailen küldjük ki 2018. augusztus közepéig a Tanulmányi Rendszerben (Neptun) regisztrált e-mail címére, amelyet az évfolyamlistán is regisztrálunk. Kérjük olvassák rendszeresen a regisztrált e-mail címüket. 

Itt tölthetik le a tankörökhöz tartozó mentorok nevét és elérhetőségét. A file jelszava megegyezik a tankörbeosztást tartalmazó file jelszavával.