BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Specializáció választás

A Kar a specializáció választás segítésére tájékoztatókat tart a három alapszakon. Részletes tájékoztatást adunk a specializáció kiválasztásának menetéről, továbbá bemutatjuk, hogy az egyes szakokon milyen specializációk választhatók. A specializációkat a specializációért felelős tanszékek mutatják be.

Az előadásokat követően a Mentor Kör specializáció választási expo-t tart, amelyre korábban végzetteket is várnak, illetve felsőbbévesekkel is lehet beszélgetni, kötetlen formában. 

A tanszékek nyílt nap keretében részletes tájékoztatást adnak a specializációkról, a megszerezhető ismeretekről és kompetenciákról, elhelyezkedési lehetőségekről, kutatási témákról, kutatóhelyekről, kapcsolattartókról.

Az egyes specializációkat bemutató posztereket az oktatás menü alapképzés/szak/specializáció almenüpontjaiban találhat.

A specializáció-választási folyamat zárásaként a hallgatóknak a Neptunban kell jelentkezniük az általuk kiválasztott specializációra.

Események, időpontok

Tanszéki nyílt napok

Hallgatói jelentkezés a Neptunban