BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

(Alapképzés (BSc) - Vegyészmérnöki Szak)

Általános vegyipari és folyamatmérnöki specializáció


Két fõ területe a folyamatirányítás és a vegyipari menedzsment. Mindkettő erős matematikai tudást igényel. Viszonylag kevés laboratóriumi gyakorlat van, fõleg a termelésirányításra készít fel, és csak kevésbé a laboratóriumi munkára. A végzett mérnökök főleg termelésirányítóként, fejlesztőmérnökként, vagy egy vállalat mérnökmenedzsment részlegén helyezkedhetnek el.

A specializáció felelőse: Dr. Pátzay György egyetemi docens

Tanármentor: Dr. Gresits Iván tudományos főmunkatárs

A specializációt bemutató poszter.


Tantervminta

>> 2014

>> 2010

>> 2007

>> 2005


Szakdolgozat

A szakdolgozat formai követelményeiről, a leadás menetéről és határidejéről, az alábbi linkekre kattintva lehet tájékozódni.


A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges kritériumkövetelmények
(teljesítésükkel kredit nem szerezhető)

 1. Testnevelés 2 félév
 2. A 6. és 7. félévek közötti nyári szünetben 6 hetes szakmai gyakorlat a választott specializáció szervezésében (BMEVEKTA888)
 3. Egy szigorlat, melyet a hallgató az alábbi három lehetőség közül választ:
 • A. Szerves szigorlat (BMEVESKA300)
  • Szerves kémia I + II + Szerves szintetikus labor (13kr)
 • B. Fizikai kémia szigorlat  (BMEVEFAA500)
  • Tananyag: Fizikai kémia I + II + A nanotechnológia kolloidkém. alapjai (12kr)
 • C. Vegyipari műveletek szigorlat (BMEVEVMA600)
  • Tananyag: Vegyipari műveletek I + II (12kr)

 

A BSc diploma megszerzésének további feltétele

 • Sikeres záróvizsga. Záróvizsga tárgyak:
  • Folyamattan (5 kredit)
  • Szénhidrogénpari technológia  (3 kredit)
  • Környezetbarát eljárások (4 kredit)
  • Számítógépes folyamatirányítás (4 kredit)
 • Egy nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsga