BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A kurzusokra a Neptun rendszerben kell regisztrálni. Az egyes szakok órarendjei tájékoztatásul a Neptunban elérhetők.

Az őszi félév órarendje a COVID19 vírushelyzet miatt még nem készült el végleges formában!

A tárgyfelvétel  augusztus 25-én 19 órától lehetséges, a véglegesítési időszak augusztus  31- szeptember 4. között lesz.