BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Kémiai technológia

A tantárgy neve angolul: Chemical Technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA203 2+0+0f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Pátzay György, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pátzay György

egy. doc.

KKF Tanszék

Havasi Dávid

tanársegéd

KKF Tanszék

Nagy Tibor

tanársegéd

KKF Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános kémia.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a kémiai technológiák szerepét az ipar több területén és az energiatermelésben. Felvázolja a technológiák működésének alapjait, a kémiai, fizikai-kémiai és vegyipari-műveleti alapelvek érvényesülését, a felhasznált anyagok eredetét. Példákkal szolgál a kibocsátott termékek felhasználásának ill. a melléktermékek és hulladékok alkalmazásának valamint ártalmatlanításának módszereire, mindvégig szem előtt tartva, hogy a technológiának hatékonynak, környezetbarátnak és gazdaságosnak kell lennie.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr Pátzay György

egy. doc.

KKF Tanszék

Havasi Dávid

tanársegéd

KKF Tanszék

Utolsó módosítás: 2017-07-20 12:27:58

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.