BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezetkémia és technológia

A tantárgy neve angolul: Environmental Chemistry and Technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA403 3+0+0v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Szabóné Dr. Nagy Andrea  Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

 

Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Bajnóczy Gábor

 

docens

 

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

 

Dr. Szabóné Dr. Nagy Andrea

 

docens

 

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Középfokú kémiai ismeretek

A tantárgy célkitűzése:

Megismerkedés a környezetünket szennyező anyagok tulajdonságaival és képződésüket megakadályozó illetve a képződött szennyezőanyagokat ártalmatlanító technológiákkal. A kurzus elvégzése után a hallgató képes legyen bármilyen kémiai technológiai folyamatot környezetvédelmi szempontok szerint megítélni, alkalmazható ismeretei legyenek a keletkező környezetszennyező anyagok  kezelésére vonatkozólag, továbbá eligazodási képességgel rendelkezzen a környezetszennyező anyagokra vonatkozó jogszabályokban.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bajnóczy Gábor

Docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Utolsó módosítás: 2017-07-20 12:19:49

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.