BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak levelező BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szénhidrogén és katalízis labor

A tantárgy neve angolul: Catalysis and Hydrocarbon Processing Laboratory Practice

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFAL13 0+0+0,7/f 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Bajnóczy Gábor, egy.tanár, KKF Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bajnóczy Gábor

Egyetemi tanár

KKF Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves kémia: szénhidrogének, oxigén, nitrogén és kéntartalmú származékaik, fizikai kémia: termodinamika, reakciókinetika, vegyipari műveletek: hőtani és diffúziós műveletek, katalízis alapjelenségei.

A tantárgy célkitűzése:

a tárgy differenciált szakmai ismereteket adó tárgy, gyakorlati tudnivalókat szolgáltat a vegyiparban alkalmazott szénhidrogén átalakítási és heterogén katalitikus eljárásokról. Lehetőséget ad az ipari reaktorokat modellező laboratóriumi reaktorok működtetésére, katalizátorok tesztelésére és elemzésére.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tungler Antal

Egyetemi tanár

KKF Tanszék

Dr. Széchy Gábor

Egyetemi docens

KKF Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2015-03-31 11:31:23

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.