BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
2010
Szakmai törzsanyag
kötelező tantárgy

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szénhidrogénipari technológia

A tantárgy neve angolul: Hydrocarbon technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFAL17 1+0+1v 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mizsey Péter, egy.tanár, KKF Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Csernik Kornél

főmunkatárs

MOL

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

a „Kémiai technológia” című tárgy szén és kőolajfeldolgozással kapcsolatos fejezetei, a szerves kémia, fizikai kémia és a vegyipari műveletek egyes fejezetei.

A tantárgy célkitűzése:

a kőolajfeldolgozás és petrolkémia rendszerének és főbb technológiáinak, termékeinek elemző jellegű, az összefüggésekre rámutató ismertetése, diszkutálása.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Széchy Gábor

egy. docens

KKF Tanszék

Utolsó módosítás: 2016-04-15 11:28:47

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.