BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Korszerű elválasztó műveletek

A tantárgy neve angolul: Modern Separation Technologies

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM104 2+0+1/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Kózelné dr. Székely Edit, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék (KKFT)

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Mizsey Péter

egy. tan.

KKFT

Kózelné dr. Székely Edit

egy. doc.

KKFT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

vegyipari műveletek.

A tantárgy célkitűzése:

A vegyiparban, az élelmiszeriparban, a biotechnológiában és a környezetvédelemben rendszeresen használt (vagy kísérleti stádiumban lévő) új elválasztó műveleteket megismertetése a tantárgy alapvető célja. Az új műveletek kifejlesztését és alkalmazását, a nagyobb hozam és jobb szelektivitás elérése mellett, a környezetvédelmi szempontok is motiválják. Ezekkel az új műveletekkel tiszta (vagy a jelenleginél tisztább) technológiák valósíthatók meg. Az új elválasztó műveleteknél lehetőleg elkerülik a segédanyagok (oldószerek, szelektivitást módosítók stb.) hozzáadását, vagy a veszélyes, mérgező segédanyagokat kevésbé ártalmasra cserélik. A tárgy összefoglalja a nagyvákuumban, mérsékelt nyomáson és nagynyomáson végezhető műveleteket, mintapéldákon keresztül szemlélteti az alkalmazási lehetőségeket és korlátokat.  A művelet leírása mellett bemutatjuk a modellezés és tervezés lépéseit. Összefoglaljuk és elemezzük a legfontosabb alkalmazási példákat. Félüzemi laboratóriumi gyakorlatokon a hallgatók egy-egy művelettel ismerkedhetnek meg részletesebben.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kózelné dr. Székely Edit

Egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2017-05-15 10:36:58

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.