BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Energiatermelés hagyományos és új módszerei

A tantárgy neve angolul: Conventional and New Technologies of Energy Production

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM302 2+0+1/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Pátzay György, egyetemi docens, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pátzay György

egyetemi docens

KKFT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

energia fogalma, fajtái, energia átalakítás, energia források, energia gazdálkodás konvencionális és modern energiatermelés.

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókat az energiatermelés alapfogalmaival, az energiaforrásokkal, azok hasznosításával, a megújuló és a konvencionális energia alkalmazásával a hagyományos és az alternatív energiaforrások jelen és jövőbeli szerepével.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2017-05-15 10:41:25

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.