BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Petrolkémia

A tantárgy neve angolul: Petrochemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM402 2+0+3v 6

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Gresits Iván tud. főmunkatárs, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gresits Iván

Dr. Fürcht Ákos

tud. főmunkatárs

 

KKFT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A szerves kémia, kémiai technológia, vegyipari műveletek és a szénhidrogénipari technológia c. tantárgyak kapcsolódó fejezetei.

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy a petrolkémia termékeinek előállítására szolgáló eljárások megismertetését célozza, a felhasznált alapanyagok jellemzésétől, az eljárások elemzésén és specialitásaik kiemelésén keresztül, egészen a termékek felhasználásáig bezárólag szolgáltat ismereteket

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gresits Iván

Dr. Fürcht Ákos

tfmts

KKFT

Utolsó módosítás: 2017-05-15 11:04:29

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.