BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezeti kémia

A tantárgy neve angolul: Environmental chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKTAKM3 2+0+0v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Szabóné Dr. Nagy Andrea  Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tsz.

A tantárgy előadója:

Dr. Szabóné Dr. Nagy Andrea 

Docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szervetlen és szerves  kémiai alapok. Kémiai technológiai alapismeretek.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

BMEVEKFAKM1


A tantárgy célkitűzése:

megismerkedés a légszennyező-, víz- és talajszennyező anyagok környezetvédelmi szempontból szükséges kémiájával, a képzõdésük sebességét befolyásoló paraméterekkel, kémiai és fiziko-kémiai kölcsönhatásukkal az atmoszférával, hidroszférával, litoszférával és a bioszférával. Környezetkárosító anyagok kezelésének kémiai alapjai.

 A kurzus elvégzése után a hallgató képes legyen bármilyen kémiai technológiai folyamatból származó kibocsátás várható környezetkárosító hatását felismerni, tisztában legyen azokkal a technológiai paraméterekkel, amelyek befolyásolják a káros anyagképződés sebességét, mennyiségét. Ismerje a legalapvetőbb emisszió csökkentő technológiák kémiai alapjait, megalapozva ezzel későbbiekben sorra kerülő részletes technológiai tárgyakat.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bajnóczy Gábor

Docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 

Utolsó módosítás: 2017-07-20 12:24:31

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.