BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bioinformatika

A tantárgy neve angolul: Bioinformatics

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM103 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Békési Angéla   egyetemi adjunktus

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pongor Sándor

DSc, meghívott

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tsz

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Általános genetika, Biokémia, Biomolekulák kémiája, Számítástechnika (BSc);

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tantárgyakat:   -

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy a bioinformatika alapfogalmait és alapfeladatait foglalja össze. Ismerteti az Interneten keresztül hozzáférhető adatbázisokat és analizis programokat, hogy ezáltal a hallgatók 1) képesek legyenek önállóan megoldani a  biológiai szekvenciák és térszerkezeti adatok értelmezésének rutinfeladatait, 2) megszerezzék a biotechnológiai, biológiai, környezetvédelmi szakirodalom megértéséhez szükséges bioinformatikai alapműveltséget. A tantárgy elméleti előadásokból és számítógépes példafeladatok gyakorlati bemutatásából áll, a következő témakörökben

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pongor Sándor

DSC, meghívott

MTA SZBK, ICGEB

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmaz-ható bioinformatikai eljárásokat és technikákat.

Képesség

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Képes bioinformatikai elméleti tudása birtokában új bioinformatikai kísérleti metodikák elsa-játítására és továbbfejlesztésére

Attitűd

Kreatív és rugalmas feladatai megoldása során.

Kreatív és rugalmas a bioinformatikai tudást igénylő feladatai megoldása során.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Bioinformatikával kapcsolatos szakmai problémák megoldása során kezdeményező és fele-lősségteljes.

Utolsó módosítás: 2021-04-01 09:06:48

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.