BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szerves vegyipari technológiák

A tantárgy neve angolul: Organic Chemical Technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESTA411 2+0+0v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Keglevich György egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

alapvető szerves kémiai és géptani ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

a vegyipari technológiák alapelemeinek és jellemzőinek a hallgatósággal való megismertetése a szerves vegyipar jellemző területeinek bemutatásán keresztül.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Utolsó módosítás: 2016-06-30 12:18:11

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.