BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerkémiai alapfolyamatok labor

A tantárgy neve angolul: Unit processes in Industrial Drug Synthesis Laboratory Practice

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESTA705 0+0+5f 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Faigl Ferenc egyetemi tanár, Szerves Kémiai Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hell Zoltán (EGIS-ben)

egyetemi docens

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Dr. Grün Alajos (CHINOIN-ban)

egyetemi adjunktus

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Dr. Kádas István (RICHTER-ben)

tud. főmunkatárs

MTA SzKTT Kut. Csop.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves vegyipari alaptechnológiák, alapvető vegyipari műveleti ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

a „Gyógyszerkémiai alapfolyamatok” című tantárgy előadásain megismert, a gyógyszeripari szintézisekben leggyakrabban alkalmazott kémiai reakciók, folyamatok konkrét üzemi kivitelezési módjainak bemutatása a három nagy budapesti gyógyszergyár telephelyein a hallgatók számára, hogy közvetlen üzemi tapasztalatszerzéssel készség szinten elsajátítsák a tananyagban szereplő folyamatok gyakorlati megvalósításának módjait.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Utolsó módosítás: 2017-10-31 09:45:51

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.