BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biztonságtechnika

A tantárgy neve angolul: Safety in the Chemical Industry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESTAKM1 2+0+0f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Farkas László egyetemi adjunktus, Szerves Kémiai és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Farkas Imre László

Dr. Csontos István

Dr. Pálovics Emese

c. egyetemi docens

egyetemi adjunktus

tud. munkatárs

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

alapvető fizikai, kémiai, géptani, vegyipari műveleti ismeretek

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy egyik célja megismertetni a hallgatókkal a mérnöki munkához elengedhetetlenül szükséges a tűz- és robbanásveszéllyel ill. mérgező anyagok kezelésével kapcsolatos alapfogalmakra. A másik nem kevésbé fontos cél, számos gyakorlati példán szemléltetve a biztonságos munkavégzéshez, és menedzseléshez szükséges ismeretekkel lássa el a hallgatókat. A tárgy, az Európához való csatlakozásnak megfelelően érintőlegesen ismerteti a Nyugat-Európában és az USA-ban szokásos biztonságtechnikai szemléletet és gyakorlatot.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név

Beosztás

Tanszék, Int.

Dr. Farkas László

egyetemi adjunktus

Szerves Kémiai és Technológia Tanszék

Utolsó módosítás: 2017-10-31 10:06:52

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.