BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Vegyipari technológiák

A tantárgy neve angolul: Technologies in the chemical industry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESTAKM2 2+0+2v 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Keglevich György, Szerves Kémia és Techn.Tsz.

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék:

Dr. Keglevich György

Dr Békássy Sándor

Dr Bakó Péter

laborvezető:

Dr Csontos István

egyetemi tanár

egyetemi magántanár

egyetemi magántanár

 

egyetemi adjunktus

Szerves Kém. és Techn. Tsz.

Szerves Kém. és Techn. Tsz.

 

 

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető szerves kémiai ismeretek és reakciók.

 

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Kötelező előkövetelmény: Kémia I és II.

A tantárgy célkitűzése:

A szerves vegyipar főbb területeinek bemutatása jellemző példákon és technológiákon át, különös tekintettel a környezeti vonatkozásokra. Néhány kiválasztott technológia egyszerűsített verziójának megismertetése laboratóriumi gyakorlatok keretében.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kém. és Techn. Tsz.

Dr. Békássy Sándor

egyetemi magántanár

Szerves Kém. és Techn.Tsz.

Utolsó módosítás: 2015-07-28 13:23:02

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.