BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Hormonok kémiája és hatástana

A tantárgy neve angolul: Hormones

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESTU526 2+0+0v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Hegedűs László egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kádas István

c. egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

Az élővilágban alapvető jelentőségű hormonális szabályozás megismertetése, a biokémia és a molekuláris biológia legújabb eredményeivel összhangban. A humán, illetve állatvilágbeli ideg- és hormonműködés összhangjának bemutatása. A legfontosabb hormonok kémiájának és működésének ismertetése kémiai csoportosításban, és – ahol ez lehetséges – a legfrissebb ismeretek alapján a hatás molekuláris biológiai alapjainak bemutatása a gyógyszerhatástan területén. Az orvosbiológiai szemlélet alapjainak ismertetése, hogy elősegítse a két tudományterület szakembereinek, a későbbiekben szükségessé váló, hatékony kommunikációját és együttműködését.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kádas István

c. egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Utolsó módosítás: 2017-11-08 14:46:17

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.