BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Élvezeti szerek (serkentők és kábítók): egyéni kockázatok, társadalmi hatások

A tantárgy neve angolul: Psychoactive Compounds and Drugs

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZA001 2+0+0f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Faigl Ferenc egyetemi tanár és Dr. Mátravölgyi Béla tud. mts. Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Faigl Ferenc,

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Ujváry István,

c. egy. docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék, meghívott előadó

Dr. Szeghy Lajos,

c. egy. docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Mátravölgyi Béla

tud. mts

MTA-BME SzKTT Kutatócsoport

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető középfokú kémiai és biológiai ismertetek

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, hogy a leendő mérnökök korszerű alapismereteket szerezzenek a témában, megismerkedjenek az élvezeti szerek fogyasztásával kapcsolatos összetett probléma alapvető kémiai, farmakológiai, toxikológiai, pszichiátriai (azaz egészségügyi!) és társadalmi vonatkozásaival.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Faigl Ferenc,

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Ujváry István,

c. egy. docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék, meghívott előadó

Dr. Szeghy Lajos,

c. egy. docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Utolsó módosítás: 2017-10-31 09:44:59

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.