BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
2014
Szakmai törzsanyag
kötelező tantárgy

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerek

A tantárgy neve angolul: Medicines

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZA403 2+0+0v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Faigl Ferenc egyetemi tanár Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Faigl Ferenc,

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Kovács Ervin

tud. smts.

MTA-BME SZKTT Kut. Csoport

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető fizikai kémiai, szerves kémiai és biológiai ismertetek

A tantárgy célkitűzése:

A gyógyszergyártáshoz és a gyógyszeripari fejlesztőmunkához, nélkülözhetetlen alapvető gyógyszerkémiai fogalmak és a gyógyszerek hatásmódjainak megismertetése a hallgatósággal gyakorlati fontosságú hatóanyagok kémiai szerkezet módosítással összefüggő hatásváltozásainak bemutatásával.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Faigl Ferenc,

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Ujváry István,

c. egy. docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék, meghívott előadó

Dr. Szeghy Lajos,

c. egy. docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Utolsó módosítás: 2016-06-30 14:47:11

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.