BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Tervezés

A tantárgy neve angolul: Industrial Planning Practice

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZA777 0+1+0f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Grün Alajos adjunktus, Szerves Kémiai Technológia Tsz.

A tantárgy előadója:

Dr Gajáry Antal

cimzetes docens

Szerves Kémiai Technológia Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Kémiai technológia, vegyipari műveletek, hatóanyaggyártás minőségbiztosítása

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, bemutatni azt a K + F folyamatot, amelynek végén a gyógyszerkutatás - fejlesztési eredmények ipari méretű termelésben, gyógyszeripari üzemek formájában jelennek meg. A félév első felében a hallgatók előadás keretein belül megismerkednek a fejlesztési folyamat elemeivel és szempontjaival, amelyeket azután – kisebb csoportokban - egy konkrét technológiai feladat megoldására alkalmaznak.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr Gajáry Antal

cimzetes docens

Szerves Kémiai Technológia Tsz

Dr Grün Alajos

adjunktus

Szerves Kémiai Technológia Tsz.

Utolsó módosítás: 2014-07-10 13:25:32

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.