BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak levelező BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerkémiai alapfolyamatok labor

A tantárgy neve angolul: Unit Processes in Industrial Drug Synthesis Laboratory Practice

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZAL12 0+0+3,6/f 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hell Zoltán (EGIS-ben)

egyetemi docens

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Dr. Grün Alajos (CHINOIN-ban)

egyetemi adjunktus

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Dr. Kádas István (RICHTER-ben)

tud. főmunkatárs

MTA SzKTT Kut. Csop.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves vegyipari alaptechnológiák, alapvető vegyipari műveleti ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

a „Gyógyszerkémiai alapfolyamatok” című tantárgy előadásain megismert, a gyógyszeripari szintézisekben leggyakrabban alkalmazott kémiai reakciók, folyamatok konkrét üzemi kivitelezési módjainak bemutatása a három nagy budapesti gyógyszergyár telephelyein a hallgatók számára, hogy közvetlen üzemi tapasztalatszerzéssel készség szinten elsajátítsák a tananyagban szereplő folyamatok gyakorlati megvalósításának módjait.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri a gyógyszer- és finomkémiai iparokban alkalmazott kémiai eljárások természettudományos hátterét.

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

A gyakorlatok során használt anyagok tulajdonságait, alkalmazási feltételeit ismeri.

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismeri a gyakorlatokon bemutatott berendezések működési elveit, szerkezeti egységeit.

Képesség

Képes a meghibásodások, technológiai problémák diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására.

A gyakorlatokon megismert technológiák esetlegesen felmerülő problémáit felismeri, képes az elhárítási műveletek kiválasztására.

Képes laboratóriumi, félüzemi és üzemi szintű mérések elvégzésére, értékelésre és a fejlesztés részfeladatainak elvégzésére.

Képes szintetikus reakciók félüzemi és üzemi szintű megvalósításánál mérések elvégzésére, értékelésére

Képes alapszintű vegyészmérnöki vezetői feladatok ellátására.

Képes a megismert alapfolyamatok üzemi megvalósítását végzők irányítására.

Attitűd

Munkája végzésében mindig érvényesíti a minőségi szemléletet és alkalmazza egyúttal a korszerű minőségügyi eljárásokat.

Szerves kémiai reakciók megvalósításánál mindig szem előtt tartja a nagy tisztaságú termékek előállításának kritériumait, és alkalmazza a minőség gyártásközbeni ellenőrzésének korszerű módszereit.

A technológiai és laboratóriumi feladatok végzése és megtervezése során érvényesíti a biztonság, az egészség- és környezetvédelem követelményeit és szempontjait.

A szerves kémiai alapfolyamatok megvalósításakor mindig előre tervezi és betartja a biztonság, egészség- és környezetvédelem követelményeit

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

Gyakorlati munkáját vezetőjének útmutatásai alapján önállóan végzi.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

A kémiai reakciók megvalósítása során tapasztaltakat megbeszéli munkatársaival, segítve ezzel a közös munkát, szakmai fejlődést.

Utolsó módosítás: 2018-06-15 13:26:48

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.