BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak levelező BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerkészítmények formálása

A tantárgy neve angolul: Technology of Pharmaceutical Materials

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZAL13 1+0+1/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Technológia Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves kémiai és fizikai kémia alapok.

A tantárgy célkitűzése:

a gyógyszerkészítmények technológiájának elméleti és gyakorlati megismertetése, beleértve a gyógyszeripari segéd- és hordozóanyagok jellemzőit, a kapcsolódó szerkezeti és hatástani összefüggéseket, a fontosabb gyógyszerkészítmény típusok gyártástechnológiáit, vizsgálati módszereit és alkalmazását. A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató ismerje a formáláshoz szükséges elméleti alapokat, tudjon a kész gyógyszer előállításának minden feladatáról legalább alapfokon és képes legyen a szakterületek specialistáival tárgyalni. Az itt tanultak kiindulásul szolgálnak ahhoz, hogy tudását elmélyíthesse ezen a területen és előkészíti a témához kapcsolódó szakirányú gyakorlatok, diplomamunkák elkészítését.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Technológia Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2011-12-05 11:56:17

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.