BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak levelező BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszeripari technológia I

A tantárgy neve angolul: Pharmaceutical Technology I

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZAL14 1+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Fogassy Elemér

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Dr Hell Zoltán

Egyetemi docens

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémia,

Gyógyszerkémiai alapfolyamatok,

Vegyipari műveletek.

A tantárgy célkitűzése:

a tárgy feladata a hazai és a külföldi gyógyszergyártók legismertebb, legjellemzőbb hatóanyaggyártó technológiáinak elemző bemutatása. Az előadások során ismertetésre kerülnek a technológiák kiválasztásának, kidolgozásának, folyamatos javításának, minőségbiztosításának a legfontosabb szempontjai ipari gyártások példáin keresztül. A hallgatók betekintést nyernek a méretnöveléssel, az új technológiákkal, technológiaváltoztatásokkal kapcsolatos kérdések kezelésébe, megoldásába. Sor kerül a megfelelő készülékek és folyamatok kiválasztási szempontjainak ismertetésére, az alapanyagok kiválasztását, a melléktermékek, hulladékok kezelését, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szempontokat mérlegelő döntések folyamatának bemutatására. Ismert gyártások elemzésével tárgyaljuk az adott esetben legkedvezőbb intermedierekre épülő és a legkedvezőbb kémiai eljárásokat és műveleteket alkalmazó technológiákat. Kitérünk a természetes eredetű intermedierek, illetve hatóanyagok elkülönítésének a kémiai műveleti technológiáira is. A fentieket az iparjogvédelmi és gazdaságossági kérdések mérlegelése egészíti ki.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Fogassy Elemér

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn.

Dr. Hell Zoltán

Egyetemi docens

Szerves Kémia és Techn.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2011-12-05 11:57:29

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.