BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak levelező BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Színezék és tenzidkémia

A tantárgy neve angolul: Chemistry of Dyes and Surfactants

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZAL16 1+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Víg  András Szerves Kémiai és  Technológia Tanszék


A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Víg  András

Egyetemi magántanár

Szerves Kémiai és  Technológia

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves kémia (alifás és aromás vegyületek, diazotálás, kapcsolás, szulfonálás szulfatálás, oxidáció, redukció).

A tantárgy célkitűzése:

a textil- és papíripari kémiai technológiákban alkalmazott különféle színezékek és tenzidek rendszerezésének, előállításának, kémiai illetve technológiai jellemzőinek és felhasználásának a ismertetése. A különféle színezékek és tenzidek alkalmazásának bemutatása ipari példákon.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Víg Andrása

Egyetemi magántanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt színezékeket és tenzideket, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Ismeri a textíliákon alkalmazható színezékekkel és tenzidekkel szemben támasztott egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Egyéb

Ismeri a színek fogalmát és a színezék szerkezete és színe közötti összefüggések alapjait.

Képesség

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

Képes megérteni és használni a színezék és tenzid kémia online dokumentációit magyar és angol nyelven.

Attitűd

Munkája végzésében mindig érvényesíti a minőségi szemléletet és alkalmazza egyúttal a korszerű minőségügyi eljárásokat.

Munkájában érvényesíti a korszerű minőség szemlélet (színmérés) illetve korszerű minőségügyi eljárások (színrecept számítás) elsajátítását mivel a pontos színbeállítás a gyakorlatban nagyon sok területen fontos feladat.

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi a textíliák színezési technológiáinak kidolgozásakor illetve a textilszínezés gyakorlati megvalósításakor szakmai munkáját.

Szükség, lehetőség esetén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

Szükség, lehetőség esetén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi a pontos színbeállítások területén.

Utolsó módosítás: 2018-09-24 12:35:58

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.