BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Önálló feladat I

A tantárgy neve angolul: Project work I

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM100 0+0+4/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

A tantárgy előadója:

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos (kémiai, fizikai) és műszaki elméletet és gyakorlatot.

Ismeri a választott kutatási területéhez kapcsolódó kémiai, biológiai, valamint matematikai és fizikai tudásanyagot.

Tájékozott a modern szintetikus módszerek területén, különös tekintettel a zöld kémiai, katalitikus eljárásokra.

Ismeri a kutatási területéhez releváns zöld kémiai elveket.

Az eljárások és technológiák kutatásához, fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges analitikai és szerkezetvizsgálati módszerek birtokában van.

Ismeri a kutatási területéhez tartozó fontos analitikai módszereket.

Képesség

Alkotóan képes alkalmazni a vegyészmérnöki szakterülethez kapcsolódó matematikai és természettudományos elméleti és gyakorlati ismereteket feladatai megoldása során.

Képes egy, a gyógyszer-, növényvédőszer-, vagy finomkémiai kutatásokat végző kutatócsoport tevékenységébe bekapcsolódva alkotó közreműködésre.

Attitűd

Ismeretei és készségei fejlesztésére folyamatosan törekszik.

Folyamatosan gyarapítja szakmai tudását és fejleszti képességeit.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

Munkája során törekszik a minél önállóbb problémamegoldásra.

Utolsó módosítás: 2018-11-26 14:35:43

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.