BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerkészítmények technológiája

A tantárgy neve angolul: Formulation of Drugs

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM105 2+0+1v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

 Dr. Marosi György egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Fekete Pál

c. egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Markovits Imre

 

Egis Gyógyszergyár

Dr. Bozsik Erzsébet

osztályvezető

Országos Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Nemák Katalin

 

Egis Gyógyszergyár

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

 szerves kémia, fizikai kémia.

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a gyógyszerek alkalmazásának biofarmáciai hátterét, előállításuk biológiai és fizikai kémiai alapjait, a gyógyszerhatóanyagok hordozórendszereit, segédanyagait, az anyagkiválasztás szempontjait, a biokompatibilis anyagrendszerek típusait, valamint ezek megvalósítására szolgáló jelentősebb technológiai módszereket különös tekintettel a kontrollált és célzott hatóanyagleadásra. A tananyag átadása nagyrészt tantermi szemináriumi foglalkozásokon történik demonstrációs eszközök bevonásával, valamint ipari gyakorlatok során fejlesztési feladatokban vesznek részt a hallgatók.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Utolsó módosítás: 2016-04-06 10:26:07

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.