BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezetbarát kémia és technológia

A tantárgy neve angolul: Environmentally Friendly Chemistry and Technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM202 2+0+2f 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Keglevich György, egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Keglevich György

Dr. Hell Zoltán

Dr. Hegedűs László

Dombrády Zsolt

Dr. Balogh György Tibor

Dr. Kánai Károly

Dr. Marosi György (laborvezető)

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető, a BSc-ben tanult szerves kémiai, technológiai és műveleti ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

Környezetbarát kémiai alapelvek, módszerek és technikák bemutatása, valamint azok alkalmazása ipari v. gyakorlati jelentőségű szintézisekben.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Utolsó módosítás: 2015-07-27 13:24:47

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.