BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bioaktív anyagok szintézise II.

A tantárgy neve angolul: Synthesis of Bioactive Compounds

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM250 0+0+4f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hell Zoltán egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Hell Zoltán laborvezető

Egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves kémiai és szerves kémia labor ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

A gyógyszermérnöki szak hallgatói számára kötelező tárgy célja, hogy - lehetőség szerint a Biológiailag aktív anyagok szintézise I feladatot folytatva - a hallgatók elmélyítsék ismereteiket, amelyeket a gyógyszer- és növényvédőszer-ipar kutatási és fejlesztési módszereiről, a tipikus feldolgozási lehetőségekről, a műszeres és spektroszkópiai vizsgálatokról szereztek.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Utolsó módosítás: 2016-04-05 14:18:32

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.