BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszeripari technológia II

A tantárgy neve angolul: Pharmaceutical Technology II

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM302 2+1+0v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hell Zoltán egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Fogassy Elemér

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Dr. Hell Zoltán

egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves vegyipari és gyógyszeripari alapfolyamatok.

A tantárgy célkitűzése:

a tárgy különböző hatóanyagok példáin keresztül mutatja be, hogy hogyan lehet a lehetséges szintézissorok alapján a kor követelményeinek és kihívásainak megfelelő környezetbarát és gazdaságos gyógyszerhatóanyag-gyártó technológiákat kiválasztani, kidolgozni és folyamatosan karbantartani. A technológiáknak a minőségbiztosítás kritériumainak is meg kell felelniük. A konkrét példák korábbi és aktuális szintézissorokból kerülnek kiválasztásra, melyek a leginkább példázzák a gyógyszeripari technológiai sajátságait.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Fogassy Elemér

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Dr. Hell Zoltán

egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Utolsó módosítás: 2016-04-15 09:56:54

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.